Konferencja: ,,Mediacje rówieśnicze”.

Konferencja: ,,Mediacje rówieśnicze”.

W ramach Międzynarodowego Tygodnia Mediacji dnia 17 października w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach odbyła się konferencja dotycząca „Mediacji rówieśniczych”. Wzięli w niej udział przedstawiciele różnych środowisk,...

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. (projekt)

Ustanowienie nowych regulacji wynika z konieczności implementowania do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Dz. Urz. UE L 26 z 02.02.2016, str. 19). Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny dokonać implementacji dyrektywy do dnia 23 lutego 2018 r.

Egzamin na aplikację notarialną.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 71b § 5 i art. 71d § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796, z późn. zm.), wyznaczył termin egzaminu wstępnego na aplikację...

Egzamin na aplikację radcowską.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 331 ust. 4 i art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, z późn. zm.), wyznaczył termin egzaminu wstępnego na aplikację...

Egzamin na aplikację adwokacką.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999, z późn. zm.), wyznaczył termin egzaminu wstępnego...