Koordynatorzy ds. mediacji w Sądach Okręgowych

Poniżej prezentujemy spis Koordynatorów ds. Mediacji w Sądach Okręgowych (wraz z odesłaniem do części stron internetowych Sądów poświęconych mediacji oraz informacje kontaktowe do wymienionych Koordynatorów): SO w Białymstoku: SSO...
Mediacja w projekcie Ordynacji podatkowej

Mediacja w projekcie Ordynacji podatkowej

Projekt nowej Ordynacji podatkowej przewiduje szereg nowych rozwiązań, które służą ochronie praw podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi. Opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego, ma także przyczynić się...
Międzynarodowa konferencja naukowa „Mediacja jako metoda rozwiązywania sporów dwunarodowościowych”

Międzynarodowa konferencja naukowa „Mediacja jako metoda rozwiązywania sporów dwunarodowościowych”

7 czerwca w Collegium Polonicum w Słubicach odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Mediacja jako metoda rozwiązywania sporów dwunarodowościowych”. Konferencja, w której czynny udział brał dr Grzegorz Frączek, była wspaniałą płaszczyzną do dyskusji na temat wyzwań związanych z rosnącym zapotrzebowaniem na rozwiązywanie sporów o charakterze transgranicznym w krajach UE.

Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych...