Międzynarodowa konferencja naukowa „Mediacja jako metoda rozwiązywania sporów dwunarodowościowych”

Międzynarodowa konferencja naukowa „Mediacja jako metoda rozwiązywania sporów dwunarodowościowych”

7 czerwca w Collegium Polonicum w Słubicach odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Mediacja jako metoda rozwiązywania sporów dwunarodowościowych”. Konferencja, w której czynny udział brał dr Grzegorz Frączek, była wspaniałą płaszczyzną do dyskusji na temat wyzwań związanych z rosnącym zapotrzebowaniem na rozwiązywanie sporów o charakterze transgranicznym w krajach UE.