Egzamin na aplikację adwokacką.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999, z późn. zm.), wyznaczył termin egzaminu wstępnego...

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzy zespół szkoleniowy Centrum Szkoleń Prawanych

Wzory stosowane w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Wzory stosowane w postępowaniu restrukturyzacyjnym. 1. Wzór – karta do głosowania w postępowaniu z zatwierdzenie układu 2. Wzór – karta do głosowania w postępowaniu z zatwierdzenie układu 3. Wzór – sprawozdanie końcowe zarządcy 4. Wzór – sprawozdanie końcowe zarządcy...