Miło nam poinformować, że Centrum Szkoleń Prawnych jest partnerem honorowym tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mediacyjno-Negocjacyjnego „MediUJ” organizowanego przez Koło Naukowe Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów TBSP działające na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Celem konkursu jest promowanie idei mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów (efektywniejszej, szybszej i tańszej od drogi sądowej) oraz rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w drodze negocjacji i skutecznej komunikacji interpersonalnej. Konkurs ma formę turnieju zespołowego – każda drużyna składać się będzie z trzech osób, z których jedna wcieli się w mediatora, natomiast dwie pozostałe w role osób mediujących. Ich zadanie polegać będzie na negocjowaniu korzystnych dla siebie warunków porozumienia. Na konkurs „mediUJ!” składają się dwa etapy – pisemny i ustny. W trakcie obu z nich uczestnicy zmierzą się z Kazusem z zakresu prawa cywilnego. Na etapie pisemnym zadaniem drużyn będzie stworzenie hipotetycznego orzeczenia oraz propozycji ugody zawartej przed mediatorem. Etap ustny polegać będzie na symulacji mediacji w przedmiotowej sprawie, w której uczestnicy wcielą się w przedstawicieli stron i mediatorów.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 marca 2019 r., natomiast uroczysty finał odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2019 r. w Krakowie.

Na zwycięską drużynę czekają atrakcyjne nagrody pieniężne oraz książkowe!

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz kazusy konkursowe, dostępne są pod adresem: http://www.mediuj.wpia.uj.edu.pl/start oraz na profilu Facebook-owym konkursu: https://web.facebook.com/mediUJ/?tn-str=k*F