Katarzyna Sitarz-Matusik oraz dr Grzegorz Frączek (Centrum Szkoleń Prawnych) uczestniczą dziś w II Panelu dyskusyjnym „Tajemnice przedsiębiorstwa i compliance. Mediacje w prawie pracy i biznesie” organizowanym w Gdańsku.

Wydarzenie organizowane jest przez Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji wraz z Partnerami Merytorycznymi: Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Sądem Okręgowym w Gdańsku.

Wydarzenie składa się z dwóch głównych części:

Część I Panelu- „DIALOG SPOŁECZNY: TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA W MEDIACJACH”

Część II Panelu-„SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU – COMPLIANCE A PERSPEKTYWA DLA MEDIACJI”

Podczas wydarzenia, poruszana jest następująca tematyka:

– mediacje wewnątrz przedsiębiorstwa,
– mediacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem,
– poufność mediacji,
– zobowiązania stron dialogu do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa vs. prawo do informacji,
– negocjacje i mediacje – granice poufności, 
– wyzwania nowych technologii i ochrony danych,
– społeczna odpowiedzialność biznesu, compliance.

Więcej informacji pod adresem: 
http://www.pcaim.org.pl/aktualnosci/60-tajemnice-przedsiebiorstwa-i-compliance-mediacje-w-prawie-pracy-i-biznesie.html