Miło nam poinformować, że Centrum Szkoleń Prawnych jest partnerem merytorycznym tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji, organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland.

Wizją konkursu jest wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ponieważ jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich uczestników sporu, ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości. Świadomi tego, iż powodzenie mediacji jest uzależnione od umiejętności oraz profesjonalizmu mediatora, organizatorzy przyjęli praktyczną formułę konkursu.

Uczestnikami Konkursu mogą być studenci prawa wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce oraz absolwenci prawa wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, którzy przystąpili do egzaminu magisterskiego nie wcześniej niż 2 lata przed finałem Konkursu, zgłaszający swój udział jako drużyna licząca od 3 do 5 osób. Zadanie eliminacyjne polega na opracowaniu na podstawie jednego z podanych stanów faktycznych wzoru ugody przed mediatorem oraz scenariusza mediacji w formie pisemnej z zakresu prawa gospodarczego lub handlowego, natomiast podczas Finału uczestnicy przeprowadzają symulacje postępowania mediacyjnego na podstawie pracy stworzonej w pierwszym etapie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 lutego 2019 r., natomiast uroczysty finał odbędzie się w dniach 13-14 marca 2019 r. w Warszawie.

Na zwycięską drużynę czekają atrakcyjne nagrody pieniężne oraz książkowe!

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz kazusy konkursowe, dostępne są pod adresem: http://mistrzowie.elsa.org.pl/