Miło nam poinformować, że Centrum Szkoleń Prawnych jest patronem pierwszej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „MEDiacja” organizowanej przez SKN Mediacji Akademickiej „Konsensus” oraz SKN Prawa Medycznego „Lex Medica” (działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), której przedmiot rozważań dotyczyć będzie mediacji w sprawach związanych z tematyką medyczną.

Konferencja odbędzie się w dniach 3-4 kwietnia na WPiA UMK w Toruniu (Sala Posiedzeń Rady Wydziału).

Już 3 kwietnia o godz. 12:15, wykład inauguracyjny nt. mediacji w sprawach medycznych wygłosi dr Grzegorz Frączek

Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy o tematyce mediacyjnej w obszarze spraw związanych z prawem medycznym, a także podjęcie możliwie kompleksowej debaty naukowej w tym zakresie. Organizatorom zależy na zaprezentowaniu zarówno teoretyczno-naukowego jak i praktycznego wymiaru tej problematyki, która zajmuje coraz to bardziej znaczącą pozycję pośród instytucji obecnych w prawie, a także charakteryzuje się dynamicznym rozwojem.

Konferencja adresowana jest do studentów, pracowników naukowych, praktyków, osób mających do czynienia z przedmiotem konferencji w wykonywanej profesji oraz chcących nabyć wiedzę z tego zakresu. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane m. in. prelekcje z zakresu postępowania przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych jako alternatywa sądowego dochodzenia roszczeń, mediacje z zakresu błędów medycznych czy też naruszenia dobrego imienia lekarza. Dla lekarza czy podmiotu leczniczego mediacja może okazać się atrakcyjna ze względu na tempo postępowania, jej poufny charakter oraz niższy koszt prowadzonego postępowania. Temat jest niebywale ważny i wart przedyskutowania przez pryzmat jego interdyscyplinarnego charakteru.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniu!

Więcej informacji o konferencji pod adresem: https://www.facebook.com/events/726698744391579/