W dniach 8 – 16 września w Katowicach, odbyło się szkolenie „Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora”. Organizowane przez nas szkolenie, prowadzone było metodą mieszaną: wykładowo – warsztatową. Dzięki takiej metodzie prowadzenia szkolenia, Uczestnicy mieli możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej gwarantującej prawidłowy przebieg mediacji, a także nabycia umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia mediacji, takich jak np. umiejętność diagnozowania konfliktu, stosowanie technik mediacyjnych oraz formułowanie warunków porozumienia. Uczestnicy mieli możliwość wystąpienia w roli mediatora w ramach tzw. symulacji mediacji. Taka formuła nie tylko pozwala na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, ale przede wszystkim daje możliwość przećwiczenia warsztatu pracy mediatora.