➡️ CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest omówienie zagadnień prawnych oraz przedstawienie praktycznych aspektów związanych z doręczeniami elektronicznymi w administracji publicznej

➡️ ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie jest adresowane do pracowników administracji publicznej, prawników oraz wszystkich osób zainteresowanych prawem i postępowaniem administracyjnym.

➡️ OPIS SZKOLENIA:

W ostatnim czasie, weszła w życie ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, która wprowadziła diametralne zmiany w systemie doręczeń oraz nowe obowiązki dla organów administracji publicznej oraz obywateli.

Od 5 lipca 2022 r., wiele podmiotów administracji publicznej będzie zobowiązanych do stosowania w praktyce doręczeń elektronicznych.

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień prawnych oraz przedstawienie praktycznych aspektów związanych z doręczeniami elektronicznymi w administracji publicznej.

http://spcentrum.pl/szkolenie/ed-l-22/