Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 71b § 5 i art. 71d § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796, z późn. zm.), wyznaczył termin egzaminu wstępnego na aplikację notarialną na dzień 30 września 2017 r. (sobota) godz. 11.00.

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną upływa w dniu 16 sierpnia 2017 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.