26 czerwca 2019 roku w niemieckim Lipsku, odbędzie się „Europejska konferencja dot. temat mediacji w transgranicznych sporach spadkowych” (The European Conference on Mediation in Cross-Border Succession Conflicts).

Konferencja jest okazją dla mediatorów i prawników do nawiązania wzajemnych kontaktów i wymiany doświadczeń w dziedzinie konfliktów spadkowych. Wydarzenie będzie również miejscem dyskusji na temat postępów mediacji w Europie.

Organizatorzy zachęcają do osoby zainteresowane wystąpieniem podczas konferencji do nadsyłania abstraktów wystąpień oraz do zgłoszenia swojego uczestnictwa w wydarzeniu. Językiem konferencji będzie język angielski oraz niemiecki. Wydarzenie odbędzie się w ramach unijnego projektu FOMENTO.

Więcej informacji o wydarzeniu oraz formularze zgłoszeniowe, dostępne są pod adresem:
https://www.fomentonet.eu/pl/events/international-mediation-conference-2019-call-for-papers/