Zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji „Mediacja i arbitraż – aktualne wyzwania i problemy” organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Arbitrażu i Mediacji DIALOG, działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza , która odbędzie się 9 grudnia 2016 roku (piątek) w budynku Collegium Iuridicum Novum przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu.

Jednym z prelegentów będzie dr Grzegorz Frączek (Centrum Szkoleń Prawnych), który wygłosi referat pt: ,,Obligatoryjne postępowanie mediacyjne – szansa dla rozwoju mediacji?”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:
https://konferencjadialog.wordpress.com/