W ramach Międzynarodowego Tygodnia Mediacji dnia 17 października w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach odbyła się konferencja dotycząca „Mediacji rówieśniczych”. Wzięli w niej udział przedstawiciele różnych środowisk, m.in. sędziowie, mediatorzy, kuratorzy, asystenci sędziów i pracownicy sądownictwa, naukowcy, pedagodzy, funkcjonariusze Policji czy pracownicy pomocy społecznej oraz uczniowie. W trakcie trwania konferencji dr Grzegorz Frączek wygłosił wykład na temat mediacji rówieśniczych, w ramach którego przybliżył słuchaczom ideę mediacji oraz wyjaśnił na czym polega mediacja rówieśnicza.