W związku z przypadającym na drugi tydzień października Międzynarodowym Dniem Mediacji, Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniu 12 października 2018 r. w Warszawie konferencję pt.: „Ugoda Mediacyjna – jakość, skuteczność, satysfakcja „.

Celem Konferencji jest popularyzacja wiedzy z zakresu przygotowywania i zatwierdzania ugód mediacyjnych, jakość ugód mediacyjnych ma bowiem istotne znaczenie z punktu widzenia skuteczności postępowania mediacyjnego.

Zakres tematyczny konferencji został podzielony na cztery kategorie:
– ugody mediacyjne w sprawach cywilnych,
– ugody mediacyjne w sprawach gospodarczych,
– ugody mediacyjne w sprawach pracy,
– ugody mediacyjne w sprawach rodzinnych.
Powyższe zagadnienia zostaną przedstawione w formie paneli dyskusyjnych, składających się z wystąpienia eksperta jako wprowadzenia do poruszanej tematyki oraz dyskusji. Prelegentami poszczególnych paneli dyskusyjnych będą zarówno mediatorzy jak i prawnicy, co pozwoli na wymianę doświadczeń w zakresie przygotowania i zatwierdzenia ugód mediacyjnych. Jednocześnie, część z zaproszonych prelegentów, to współautorzy „Podręcznika pisania ugód mediacyjnych w sprawach cywilnych i gospodarczych”, który tworzony jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w konferencji pt.: „Ugoda Mediacyjna – jakość, skuteczność, satysfakcja ”  mogą  zgłosić swój udział w konferencji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/miedzynarodowy-dzien-mediacji-2018-rok/formularz-zgloszenia-udzialu-na-konferencje-ministerstwa-sprawiedliwosci—12-pazdziernika-2018-r/.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba uczestników konferencji jest ograniczona.
źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości