➡️ CEL SZKOLENIA:
Zasadniczym celem szkolenia jest zaprezentowanie Państwu mediacji medycznej oraz wskazanie metod zapobiegania konfliktom w sprawach medycznych.

➡️ ADRESACI SZKOLENIA:
> Szkolenie w szczególności adresowane jest do:

– lekarzy
– dyrektorów, kierowników oraz pracowników podmiotów medycznych
– prawników obsługujących podmioty medyczne
– mediatorów i kandydatów na mediatorów
– wszystkich zainteresowanych mediacjami medycznymi