W związku z rozważanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęciem prac nad zmianą przepisów dotyczących stosowania mediacji w sprawach o rozwód i separację uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety dostępnej pod adresem:

Ankieta jest skierowana do mediatorów rodzinnych.

Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 10 minut.

Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane przy ewentualnych pracach legislacyjnych dotyczących stosowania mediacji w sprawach o rozwód i separację