➡️ PROGRAM MEDIACYJNY DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

✅ wg standardów wydanych przez RZECZNIKA PRAW DZIECKA

❗ PROMOCYJNA CENA ❗
230 zł + VAT (23%) 

* cena regularna: 300 zł + VAT (23%)

***MIEJSCA I TERMINY:
Poznań
– 10 stycznia 2020 r. (godz. 10.00 – 15.00)
http://spcentrum.pl/szkolenie/msir-p/

Gdańsk – 13 stycznia 2020 r. (godz. 10.00 – 15.00)
link: http://spcentrum.pl/szkolenie/msir-gda/

Katowice – 22 stycznia 2020 r. (godz. 10.00 – 15.00)
link: http://spcentrum.pl/szkolenie/msir-k/

Lublin – 24 stycznia 2020 r. (godz. 10.00 – 15.00)
link: http://spcentrum.pl/szkolenie/msir-l/

Kraków – 30 stycznia 2020 r. (godz. 10.00 – 15.00)
link: http://spcentrum.pl/szkolenie/msir-l/

Warszawa – 12 lutego 2020 r. (godz. 10.00 – 15.00)
link: http://spcentrum.pl/szkolenie/msir-w-l/

***PROWADZĄCY:
dr Grzegorz Frączek 
(mediator, doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki)  

***CEL SZKOLENIA:
> Celem szkolenia jest zapoznanie Państwa z ideą mediacji i zaprezentowanie możliwości jej zastosowania w życiu szkoły lub innej placówki oświatowej.

***STANDARDY MEDIACJI – RZECZNIK PRAW DZIECKA:
> W ramach organizowanego przez nas szkolenia zostaną zaprezentowane etapy wdrażania programu mediacji rówieśniczej
i szkolnej w myśl Standardów mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych wydanych przez Rzecznika Praw Dziecka w listopadzie 2017 roku.

***ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych mediacjami szkolnymi i rówieśniczymi, w szczególności do:

 • nauczycieli
 • pedagogów
 • psychologów
 • dyrektorów szkół i placówek oświatowych
 • studentów pedagogiki i psychologii
 • mediatorów

***PROGRAM SZKOLENIA:
I Mediacja – zagadnienia wprowadzające.

 1. Pojęcie i etapy mediacji.
 2. Zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność, akceptowalność).
 3. Rola mediatora i jej specyfika; prawa i obowiązki mediatora
 4. Mediacje szkolne, a mediacje rówieśnicze.
 5. Rodzaje mediacji w środowisku szkolnym.

II Wdrożenie mediacji do placówki oświatowej.

 1. Płaszczyzny zastosowania mediacji szkolnej i rówieśniczej.
 2. Spotkania informacyjne dla grona pedagogicznego, uczniów oraz rodziców.
 3. Osoby odpowiedzialne za koordynowanie projektów mediacyjnych w szkołach.
 4. Prawne aspekty stosowania mediacji w szkołach.

III Szkolny Klub Mediacji.

 1. Tworzenie podstaw funkcjonowania szkolnego klubu mediacji (statut szkoły/innej placówki oświatowej, regulamin).
 2. Zarządzanie szkolnym klubem mediacji.
 3. Miejsce prowadzenia mediacji.
 4. Prowadzenie dokumentacji szkolnego klubu mediacji.

IV Praktyczne aspekty mediacji szkolnych.

 1. Wybór opiekuna mediatorów rówieśniczych.
 2. Szkolenie uczniów na mediatorów rówieśniczych.
 3. Prowadzenie warsztatów mediacyjnych w ramach zajęć dydaktycznych.
 4. Sposoby promocji mediacji w środowisku szkolnym oraz w społeczeństwie.

***MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe w postaci dokumentów regulujących prowadzenie postępowania mediacyjnego w środowisku szkolnym oraz wzorów stosowanych podczas prowadzenia mediacji szkolnej i rówieśniczej.

***CERTYFIKAT :
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia.

***KOSZT:
300 zł + VAT (23%)

❗ PROMOCYJNA CENA ❗
230 zł + VAT (23%) 

^ 210 zł + VAT (23%)  – przy jednoczesnym zgłoszeniu 2 Uczestników

^^ 190 zł + VAT (23%)  – przy jednoczesnym zgłoszeniu min. 3 Uczestników

[Powyższa kwota obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały dydaktyczne, przerwy kawowe, wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia]

ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA:

Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych (linki do formularzy poniżej):


Poznań – 10 stycznia 2020 r. http://spcentrum.pl/szkolenie/msir-p/

Gdańsk – 13 stycznia 2020 r. http://spcentrum.pl/szkolenie/msir-gda/

Katowice – 22 stycznia 2020 r. http://spcentrum.pl/szkolenie/msir-k/

Lublin – 24 stycznia 2020 r. http://spcentrum.pl/szkolenie/msir-l/

Kraków – 30 stycznia 2020 r. http://spcentrum.pl/szkolenie/msir-l/

Warszawa – 12 lutego 2020 r. http://spcentrum.pl/szkolenie/msir-w-l/


(lub) można przesłać zgłoszenie na adres e-mail: szkolenia@spcentrum.pl

(lub) można dokonać zgłoszenia telefonicznego pod nr tel. 607 254 069

! ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń !

OPINIE UCZESTNIKÓW:
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z opiniami Naszych Absolwentów:
http://spcentrum.pl/opinie/