Konflikt jest zjawiskiem powszechnym w funkcjonowaniu każdego biznesu. Występuje zarówno w relacjach z jego otoczeniem zewnętrznym (Klient, dostawca, instytucja nadzoru) jak i w samym jego wnętrzu ( relację międzyludzkie, procesy zmian organizacyjnych, projekty wdrożeniowe itd.)

Niezależnie od jego umiejscowienia w pierwszej fazie swojego istnienia jest dla prowadzonego biznesu stratą. Stratą wyrażoną w wartości utraconych szans na rozwój, pogorszeniem relacji z otoczeniem, wizerunku zewnętrznego, utratą wartościowych pracowników, niepowodzeniem kluczowych projektów. W skrajnych przypadkach stratą spotęgowaną przez koszty postępowań sądowych, obsługi prawnej itd. Niestety bez odpowiedniej reakcji może tą stratą pozostać do końca.

Konflikty z samej definicji jest różnicą w interesach stron. Często bywa jednak , że jest to pozorna różnica, która należy właściwie zdiagnozować, zrozumieć i zamodelować rozwiązanie. W taki sposób konflikt może stać się kołem zamachowym rozwoju biznesu.

Centrum Szkoleń Prawnych proponuje Państwu kreatywne podejście do rozwiązywania konfliktów. Naszą propozycja oparta jest na technikach mediacyjnych. Sprawdzone w obszarze sądownictwa rozwiązania pozwalają się efektywnie zaimplementować w codziennym funkcjonowaniu każdej organizacji. Przez rozwój kompetencji własnych i budowanie nieformalnych zespołów wewnętrznych mediatorów niskim nakładem kosztów można uzyskać efektywne narzędzie rozwoju organizacji.

W trakcie naszych szkoleń zaprezentujemy i przećwiczymy z Państwem wykorzystanie elementów mediacji w codziennych zdarzeniach biznesowych. Szkolenia poprowadzi zespół praktyków mających doświadczenie zarówno w obszarze mediacji jak i dobre rozumienie potrzeb biznesu. w ten sposób otrzymacie państwo zarówno wartościowy wkład merytoryczny jak i jego przełożenie na procesy realizowane w firmie.  Pokarzemy m.in jak:

– wejść w rolę mediatora w sporze reklamacyjnym z klientem;

– pełnić rolę mediatora ( nie mówiąc o tym) pełniąc funkcje kierownika projektu;

– skutecznie zrozumieć i rozwiązać spory w zespole będąc jego szefem;

– wykorzystać konflikt z partnerem biznesowym do rozwoju wspólnych relacji.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ofertą organizowanego przez nas szkolenia z zakresu mediacji biznesowych: