Mediacja zyskuje coraz większą popularność zarówno w Polsce, jak i na świecie. Mediacja jako procedowanie mediatora ze stronami zmierzającymi do zawarcia ugody, jest wykorzystywana przede wszystkim w sprawach sądowych, ale także w szeroko pojętym świecie biznesu. Mowa tu nie tylko o rozwiązywaniu sporów zewnętrznych między firmami, ale także o wykorzystywaniu mediacji w usprawnieniu wewnętrznej komunikacji między pracownikami w konkretnej firmie. Wykorzystanie mediacji w rozwiązywaniu sporów między pracownikami pomaga zażegnać powstały konflikt, ale również wpływa na budowanie relacji i zacieśnianie więzi między pracownikami, co może pozytywnie wpłynąć na efektywność pracy w danej firmie.

Postępowanie mediacyjne polega na podejmowaniu określonych czynności zarówno przez mediatora – osobę bezstronną i nieuprawnioną w kwestii rozwiązywania powstałego konfliktu, jaki i strony postępowania – osoby bezpośrednio zaangażowane w konflikt. Najważniejsze jest tu koncentrowanie się na rozwiązaniu sporu, co pozwala uregulować kontakty między pracownikami danej firmy, poprzez dążenie do sytuacji, w której każda ze strony wygrywa (ang. „win-win”). Taka rozmowa, cechująca się dużą elastycznością i poufnością, pozwala budować poczucie bezpieczeństwa stron, które mają pełną swobodę w przedstawieniu swojego stanowiska. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że dialog z pracownikiem pozwala na jego realne zaangażowanie w budowanie organizacji, dając pracodawcy możliwość poznania stanowiska swoich pracowników, którzy najlepiej znają zarówno problemy jak i potrzeby organizacji, w której pracują i która ma realny wpływ na ich zawodowy rozwój.

Coraz częściej firmy zatrudniają wewnętrznego mediatora, którego praca pozwala nie tylko na utrzymanie odpowiednich relacji w organizacji, ale również na budowanie odpowiedniego wizerunku firmy w oczach potencjalnych klientów. Firmy, które stawiają na życzliwość i otwartość na drodze szukania porozumienia, odrzucając postępowanie sądowe, są wybierane zarówno przez klientów, którzy częściej chcą korzystać z ich produktów czy usług, jak i kontrahentów, którzy chętniej decydują się nawiązać z nimi współpracę.

W mediacji liczą się przede wszystkim ludzie i ich potrzeby. Dzięki wykorzystaniu mediacji zarówno firma jako organizacja, jej pracownicy, kontrahenci a także klienci, zyskują kontrolę oraz poczucie bezpieczeństwa poprzez realny wpływ na podejmowane decyzje. Występująca tu, wszechstronna odpowiedzialność za prowadzony biznes, pozwala tworzyć trwałe relacje, oparte na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu.

Autor: Paulina Gałek

Fot. Pixabay (CC)