7 czerwca w Collegium Polonicum w Słubicach odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Mediacja jako metoda rozwiązywania sporów dwunarodowościowych”. Konferencja była wspaniałą płaszczyzną do dyskusji na temat wyzwań związanych z rosnącym zapotrzebowaniem na rozwiązywanie sporów o charakterze transgranicznym w krajach UE.

,,Mediacja to dialog, a dialog to rozmowa, a tylko konstruktywna przeprowadzona rozmowa daje szansę na rozwiązanie sporu” – tymi słowami Anna Wiącek z Polsko-Niemieckiego Centrum Mediacji przy Collegium Polonicum w Słubicach otworzyła konferencję.

Dr Grzegorz Frączek był moderatorem Panelu I pt. „Mediacja w Polsce i w Niemczech”. W ramach panelu referaty wygłosili dr hab. Włodzimierz Głodowski (Kierownik Studium Mediacji na WPiA UAM w Poznaniu), Ellen Birkhahn, M.A. (Pracownik Naukowy Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą), Dipl. iur. univ. Jan Singbartl (Munich Center for Dispute Resolution, Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium) oraz Agnieszka Olszewska i Robert Bloch (mediatorzy.pl).

Ponadto na zakończenie konferencji, dr Frączek wygłosił wykład otwarty dla mieszkańców regionu pt. „Mediacja jako pozasądowa forma rozwiązywania sporów ze szczególnym uwzględnieniem sporów o charakterze dwunarodowościowym”.

Plan konferencji