Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji wraz z Partnerami Merytorycznymi: Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Sądem Okręgowym w Gdańsku mają zaszczyt zaprosić na II Panel Dyskusyjny z zakresu mediacji gospodarczych „Tajemnice przedsiębiorstwa i compliance. Mediacje w prawie pracy i biznesie”.

W panelu dyskusyjnym udział wezmą dr Grzegorz Fraczek oraz Katarzyna Sitarz-Matusik, reprezentujący Centrum Szkoleń Prawnych.

Podczas wydarzenia, będzie poruszana następująca tematyka:

– mediacje wewnątrz przedsiębiorstwa,
– mediacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem,
– poufność mediacji,
– zobowiązania stron dialogu do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa vs. prawo do informacji,
– negocjacje i mediacje – granice poufności, 
– wyzwania nowych technologii i ochrony danych,
– społeczna odpowiedzialność biznesu, compliance.

Wydarzenie składać się będzie z dwóch głównych części:

Część I Panelu- „DIALOG SPOŁECZNY: TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA W MEDIACJACH”

Część II Panelu-„SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU – COMPLIANCE A PERSPEKTYWA DLA MEDIACJI”

Termin i miejsce:

Panel odbędzie się 23 maja 2019 r.  w Gdańsku, w godz. 09:00-16:00.

Więcej informacji pod adresem:
http://www.pcaim.org.pl/aktualnosci/60-tajemnice-przedsiebiorstwa-i-compliance-mediacje-w-prawie-pracy-i-biznesie.html