Grzegorz Frączek

WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE PRAWNICZE
 • doktor nauk prawnych
 • mediator
 • Of Counsel w Kancelarii Prawniczej Prof. dr hab. Z. Tobor, M. Mozdżeń Sp. j.
 • Członek III kadencji Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości
 • Członek Zespołu ds. Mediacji przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego
 • dyrektor Ośrodka Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica” w latach 2007—2017
 • wykładowca na Studiach Podyplomowych oraz szkoleniach z zakresu mediacji, w tym na specjalistycznych szkoleniach w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Gospodarki
 • wykładowca przedmiotu prawo cywilne oraz postępowanie cywilne
 • wykładowca i trener na szkoleniach z zakresu prawa cywilnego oraz konsumenckiego
 • prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych
 • autor publikacji na temat mediacji.
 • koordynator wielu projektów mediacyjnych