Maciej Jużków

WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE PRAWNICZE
  • Adwokat (Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach)
  • specjalista z zakresu prawa gospodarczego i handlowego oraz mediacji
  • wykładowca na szkoleniach z zakresu mediacji, w tym na specjalistycznych szkoleniach w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych realizowanych przez Ministerstwo Gospodarki
  • wykładowca i trener na szkoleniach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego i handlowego