Michał Galiczak

WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE PRAWNICZE
  • Radca prawny (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach)
  • specjalista z zakresu prawa rodzinnego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz mediacji.
  • wykładowca na szkoleniach z zakresu mediacji, w tym na specjalistycznych szkoleniach w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych realizowanych przez Ministerstwo Gospodarki
  • wykładowca i trener na szkoleniach z zakresu prawa cywilnego oraz prawa pracy