26 kwietnia w Warszawie, odbędzie się szkolenie „Mediacje biznesowe”. Zajęcia odbędą się w godz. 9.30 – 16.30.

Każdy Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość rozwinięcia umiejętności interpersonalnych w zakresie:
• efektywnej komunikacji ze współpracownikami oraz klientami
• stosowania technik negocjacyjnych i mediacyjnych w praktyce
• prowadzenia dyskusji z osobami o odmiennych stanowiskach
• efektywnego zarządzania procesami grupowymi
• formułowania warunków porozumienia
• udrażniania procesu komunikacji między osobami bądź grupami, w celu osiągnięcia wspólnego rozwiązania
• nowoczesnego zarządzania minimalizującego ryzyko wystąpienia konfliktu.

Zgłoszenia przyjmujemy do 25 kwietnia 2019 r.

Więcej informacji o szkoleniu pod adresem: http://spcentrum.pl/szkolenie/mb-waw/