W dniach 24-25 sierpnia i 31 sierpnia-1 września 2019 roku w Łodzi, odbędzie się szkolenie „Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora.”

Ukończenie szkolenia pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych (zawód Mediator, PKD 69.10.Z)

Szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych oraz na Listę Stałych Mediatorów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia OPTIMUS MEDIATOR

Szkolenie zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniu!

Więcej informacji o szkoleniu oraz formularz zgłoszeniowy, dostępne są pod adresem: http://spcentrum.pl/szkolenie/mp-lodz/