W dniach 13 – 14 i 20 – 21 lipca 2019 r. w Warszawie, odbędzie się szkolenie „Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora.”

Ukończenie szkolenia pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych (zawód Mediator, PKD 69.10.Z);

Szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych oraz na Listę Stałych Mediatorów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia OPTIMUS MEDIATOR;

Szkolenie zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniu!

Więcej informacji o szkoleniu oraz formularz zgłoszeniowy, dostępne są pod adresem: http://spcentrum.pl/szkolenie/mediacje-warszawa-lp/

Szkolenia „Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora. (Szkolenie Certyfikowane)” odbędą się również podczas dwóch weekend-ów szkoleniowych w (kliknięcie w link spowoduje przeniesienie na stronę wybranego szkolenia) :