Dzisiaj w Gdańsku rozpoczęliśmy szkolenie specjalistyczne z zakresu mediacji rodzinnych. W ramach szkolenia, prowadzący dr Grzegorz Frączek, zaprezentuje m.in. założenia nowej instytucji – rodzinnego postępowania informacyjnego, oraz związane z nim kwestie proceduralne.

Szeroka reforma prawa rodzinnego i procedury cywilnej zakłada bowiem wprowadzenie do porządku prawnego nowej instytucji, jaką jest rodzinne postępowanie informacyjne, które będzie prowadzone przez mediatora.

Zespół Centrum Szkoleń Prawnych