Zobacz również aktualne szkolenia zamknięte

Nadchodzące szkolenia otwarte

Ładowanie Szkolenia

« Wszystkie Szkolenia

Mediacja w sprawach administracyjnych. (Szkolenie certyfikowane)

23 maja, 9:30 am3:00 pm UTC+0

450PLN + VAT (23%) – możliwość płatności w ratach (0%)

***MIEJSCE:
Katowice

***TERMIN:
23 maja 2018 r. (środa, godz. 9.30-15.00)

***PROWADZĄCY:
r. pr. Michał Galiczak
(mediator, radca prawny, Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego)

dr Grzegorz Frączek 
(mediator, dr nauk prawnych, Uniwersytet Śląski)

***CEL I ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane jest do pracowników administracji rządowej, samorządowej, przedsiębiorców, prawników , mediatorów oraz wszystkich zainteresowanych mediacją w postępowaniu administracyjnym.

***MEDIACJA W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM:
>Od dnia 1 czerwca 2017 r. można prowadzić mediację w postępowaniu administracyjnym we wszystkich sprawach, których charakter na to pozwala.

>Organy administracji publicznej są zobowiązane do podejmowania czynności umożliwiających przeprowadzenie mediacji lub zawarcia ugody, a w szczególności do udzielania wyjaśnień o możliwościach i korzyściach polubownego załatwienia sprawy.

>Mediacja może być prowadzana między stroną postępowania a organem administracji publicznej albo między samymi stronami postępowania.

>Mediacja może mieć istotne znaczenie w szczególności w przypadku następujących rodzajów konfliktów rozwiązywanych w ramach postępowania administracyjnego:
(1) w sprawach, w których występuje wielość stron
(2) w sprawach, w których może być zawarta ugoda
(3) w sprawach, w których organ ma zamiar wydać decyzję na niekorzyść adresata i może się spodziewać odwołania (organ będzie wówczas także stroną mediacji)
(4) w sprawach, w których wniesiony został środek odwoławczy od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji (organ będzie wówczas stroną mediacji).


***PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Idea i cel wprowadzenia mediacji do postępowania administracyjnego i ogólna charakterystyka alternatywnych metod rozstrzygania sporów.
  2. Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych.
  3. W jakich sprawach może być prowadzona mediacja?
  4. Zasady mediacji (poufność, bezstronność, dobrowolność).
  5. Wszczęcie mediacji i dokumenty z tym związane.
  6. Przebieg postępowania mediacyjnego.
  7. Zakończenie mediacji i dokumenty z tym związane.
  8. Kwalifikacje mediatora i jego rola.
  9. Koszty mediacji.
  10. Warsztat pracy mediatora – symulacja posiedzenia mediacyjnego.

***MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje kompleksowe materiały szkoleniowe oraz wzory dokumentów sporządzanych w mediacji postępowaniu administracyjnym. Ponadto każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje wydanie książkowe kodeksu postępowania administracyjnego.

***CERTYFIAKT:
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia.

***KOSZT:
450 zł + VAT (zw. lub 23%) – możliwość płatności w ratach (0%)

> przy jednoczesnym zgłoszeniu co najmniej 2 osób – rabat w wysokości 10 %.

[Powyższa kwota obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia oraz konsultacje poszkoleniowe]

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się w górnej części strony

(lub)
można dokonać zgłoszenia za pośrednictwem poczty e-mail: szkolenia@spcentrum.pl

(lub)
można także dokonać zgłoszenia telefonicznego pod nr tel. 607 254 069 lub 575 478 150.

Zgłoszenia przyjmujemy do 18 maja 2018 r.

! ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń !

Szczegóły

Data:
23 maja
Czas:
9:30 am – 3:00 pm
Koszt:
450PLN

Miejsce

Katowice
Mickiewicza 15
Katowice, Polska
+ Google Map