Zobacz również aktualne szkolenia zamknięte

Nadchodzące szkolenia otwarte

Ładowanie Szkolenia

« Wszystkie Szkolenia

Szkolenie Mediacje cywilne i gospodarcze. (video-szkolenie).

29 września

🌍 video–szkolenie
– możliwość udziału ,,na żywo”
– lub możliwość odtworzenia w dowolnym czasie

📈 CERTYFIKAT

🕘 29 września 2020 r.  – wtorek (godz. 16.30 – 20.30)

➡️ ,,NA ŻYWO” lub ODTWORZENIE

(1) istnieje możliwość wzięcia udziału w szkoleniu ,,na żywo” (tzw. live) – wtorek – 29 września 2020 r. godz. 16.30 – 20.30

(2) istnieje możliwość odtworzenia szkolenia w dogodnym dla Państwa czasie

➡️ PROWADZĄCY:
dr Grzegorz Frączek (mediator, radca prawny, wykładowca akademicki)

➡️ CEL I ADRESACI SZKOLENIA:
Zasadniczym celem organizowanego przez nas szkolenia jest zaprezentowanie Państwu zagadnień praktycznych z zakresu mediacji cywilnych oraz mediacji gospodarczych.

Szkolenie jest w szczególności adresowane do:
• mediatorów i kandydatów na mediatorów;
• absolwentów szkoleń lub studiów podyplomowych z zakresu mediacji;
• adwokatów, radców prawnych i notariuszy
• sędziów oraz asystentów sędziów
• przedsiębiorców
• wszystkich zainteresowanych mediacjami cywilnymi i gospodarczymi

 

➡️ PROGRAM SZKOLENIA:

I Zagadnienia praktyczne:
1. Umowa o mediację a umowa o wszczęcie mediacji.
2. Wszczęcie mediacji na wniosek jednej strony
3. Osoby uprawnione do reprezentacji stron w mediacji.
4. Udział ekspertów i specjalistów w mediacji.
5. Posiedzenie indywidualne – mediacja z udziałem jednej strony.
6. Prowadzenie mediacji „na odległość”(bez wyznaczania posiedzeń mediacyjnych).
7. Kumulacja podstaw prowadzenia mediacji.
8. Rozliczanie kosztów mediacji.
9. Kontakt mediatora z sądem.
10. Sposoby promowania usług mediacyjnych.
II Czynności mediatora i stron w postępowaniu mediacyjnym.
1. Czynności mediatora związane ze wszczęciem mediacji.
2. Organizacja pierwszego posiedzenia mediacyjnego.
3. Wniosek o przedłużenie terminu zakończenia postępowania mediacyjnego.
4. Protokół z przebiegu mediacji – dopuszczalna treść.
5. Wniosek o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
III Ugoda w sprawie cywilnej i gospodarczej – studium przypadku.
W ramach tego bloku szkoleniowego dwie ugody zostaną poddane analizie: jedna w sprawie o ochronę dóbr osobistych, druga w sprawie gospodarczej o zapłatę na tle sporu związanego z realizacją umowy o roboty budowlane. Zaprezentowane zostaną najlepsze koncepcje rozwiązań ugodowych stosowane przy redakcji tego typu ugód oraz wskazane zostaną obszary, w których najczęściej popełniane są błędy. Prowadzący szkolenie będzie zwracał szczególną uwagę na poprawność i wykonalność treści ugody oraz jej zgodność z prawem.

*Program został opracowany na podstawie ponad 10-letniego doświadczenia w prowadzeniu mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych..

📈 CERTYFIKAT:
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia.

➡️ MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje kompleksowe, autorskie materiały szkoleniowe.

➡️ OPINIE UCZESTNIKÓW O SZKOLENIU:
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z opiniami Naszych Absolwentów:
http://spcentrum.pl/opinie/

➡️ KOSZT SZKOLENIA:
700 zł + VAT (23%) – możliwość płatności w ratach (0%)

❗ PROMOCYJNA CENA ❗
350 zł + VAT (23%)

❗❗ RATY 0 % ❗❗

➡️ REZERWACJE GRUPOWE
^ 290 zł + VAT – przy jednoczesnym zgłoszeniu 2 osób

❗❗❗ RABAT 10 % ❗❗❗
> przy jednoczesnym zgłoszeniu na dwa dowolne szkolenia

[Powyższa kwota obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały dydaktyczne, wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia]

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:

Zgłoszenia przyjmujemy do 29 września 2020 r.

Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (u góry strony)

(lub) można przesłać zgłoszenie na adres e-mail: szkolenia@spcentrum.pl

(lub) Można dokonać zgłoszenia telefonicznego pod nr tel. 607 254 069 lub 575 478 150

! ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń !

Szczegóły

Data:
29 września
Szkolenie Category:
Szkolenie Tagi:
, , , ,