Zobacz również aktualne szkolenia zamknięte

Nadchodzące szkolenia otwarte

Ładowanie Szkolenia

« All Szkolenia

  • To szkolenie minęło.

Mediacje i negocjacje w biznesie / WARSZAWA

13 czerwca, 9:30 am14 czerwca, 5:00 pm UTC+0

✅ NOWE KOMPETENCJE W BIZNESIE

👩‍💼👨‍💼 EFEKTYWNA KOMUNIKACJA

✅ UTRZYMYWANIE POZYTYWNYCH RELACJI

🌍 MIEJSCE: Warszawa (Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51)

🕘 TERMIN: 13 i 14 czerwca 2019 r. (czwartek – piątek, godz. 9.30 – 17.00)

***PROWADZĄCY: dr Grzegorz Frączek (mediator, praktyk biznesu)

Mediacja to sposób rozwiązywania sporów biznesowych lub wewnątrzorganizacyjnych w drodze rozmowy zorientowanej na znalezienie rozwiązania korzystnego dla obu stron. Posiadanie kompetencji mediacyjnych umożliwia umiejętne prowadzenie rozmów w sytuacjach kryzysowych z Klientami oraz Kontrahentami, a także zapewni zachowanie pozytywnego wizerunku w każdej sytuacji.

***KORZYŚCI:
Każdy Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość rozwinięcia umiejętności interpersonalnych w zakresie:
• efektywnej komunikacji ze współpracownikami oraz klientami
• stosowania technik negocjacyjnych i mediacyjnych w praktyce
• prowadzenia dyskusji z osobami o odmiennych stanowiskach
• efektywnego zarządzania procesami grupowymi
• formułowania warunków porozumienia
• udrażniania procesu komunikacji między osobami bądź grupami, w celu osiągnięcia wspólnego rozwiązania
• nowoczesnego zarządzania minimalizującego ryzyko wystąpienia konfliktu.

***ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

I. Negocjacje.
W ramach tego bloku zajęć zostaną zaprezentowane negocjacje jako metoda zawierania umów z klientem oraz sposób rozwiązywania ewentualnych sytuacji spornych. Przedstawiona zostanie rola negocjatora oraz zespołu negocjacyjnego. Zaprezentowane zostaną rodzaje negocjacji oraz ich etapy.

1. Pojęcie negocjacji.
2. Rodzaje negocjacji
3. Etapy i fazy negocjacji
4. Zespół negocjacyjny – skład i role
5. BATNA w negocjacjach
6. Skuteczna argumentacja w negocjacjach
7. Sytuacje trudne w negocjacjach.

II. Mediacje.
W ramach tego bloku zajęć zostanie zaprezentowana mediacja jako metoda prowadzenia rozmów biznesowych oraz zostanie przedstawiona rola mediatora. Przedstawione zostaną mechanizmy powstawania i eskalacji konfliktów oraz obszary, w których najczęściej występują spory pomiędzy kontrahentami lub klientami.

1. Pojęcie mediacji.
2. Etapy mediacji.
3. Zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność).
4. Psychologiczne mechanizmy powstania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
5. Rola mediatora.
6. Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora.

III. Techniki i strategie negocjacyjne i mediacyjne.
W tej części szkolenia zostaną zaprezentowane najbardziej efektywne techniki i strategie wykorzystywane w negocjacjach oraz w mediacjach, które pozwolą na skuteczne prowadzenie rozmów biznesowych oraz na rozwiązywanie sporów biznesowych i w relacjach w klientami. Zaprezentowana zostanie m. in. metoda prowadzenia mediacji w oparciu o poszukiwanie i definiowanie interesów rozmówców. Szczegółowo poruszone zostaną zagadnienia związane z wdrożeniem procedur mediacyjnych w organizacji.

IV. Negocjacje i mediacje – warsztaty praktyczne.
W ramach szkolenia zostanie przeprowadzony warsztat umiejętności praktycznych (tzw. symulacje negocjacji i mediacji). Każdy z Uczestników szkolenia będzie miał możliwość wystąpienia w roli negocjatora lub mediatora. Symulacje negocjacji i mediacji będą prowadzone w oparciu o autorskie scenariusze przygotowane na podstawie wieloletniego doświadczenia prowadzącego.

***NAUKA PRZEZ PRAKTYKĘ:
Organizowane przez nas szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową. Wiedza będzie prezentowana w sposób praktyczny, a liczne ćwiczenia technik i strategii mediacyjnych pozwolą każdemu Uczestnikowi na ich skuteczne stosowanie. W ramach szkolenia zostaną zorganizowane warsztaty umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia spotkań mediacyjnych (tzw. symulacje mediacji), podczas których Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość odrywania roli mediatora.

***MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje kompleksowe, autorskie materiały szkoleniowe.

***CERTYFIKAT:
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia.

***KOSZT:
1290 zł + VAT (23%) – możliwość płatności w ratach (0%)

❗ RATY 0 % ❗

➡️ REZERWACJE GRUPOWE
^ 1190 zł + VAT – przy jednoczesnym zgłoszeniu 2 osób
^^ 1090 zł + VAT – przy jednoczesnym zgłoszeniu 3 osób

[Powyższa kwota obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały dydaktyczne, przerwy kawowe, wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia]

[Powyższa kwota obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały dydaktyczne, przerwy kawowe, wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia]

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (u góry strony)

(lub) można przesłać zgłoszenie na adres e-mail: szkolenia@spcentrum.pl

(lub) Można dokonać zgłoszenia telefonicznego pod nr tel. 607 254 069 lub 575 478 150

! ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń !

Szczegóły

Start:
13 czerwca, 9:30 am
Koniec:
14 czerwca, 5:00 pm
Szkolenie Category:
Szkolenie Tagi:
, , , , , , , , ,

Miejsce

Warszawa