Zobacz również aktualne szkolenia zamknięte

Nadchodzące szkolenia otwarte

Ładowanie Szkolenia

« Wszystkie Szkolenia

 • To event minęło.

Mediacja w sprawach administracyjnych. (ON-LINE)

24 czerwca

🌍 szkolenie w formie ON-LINE
– ,,na żywo”
– lub możliwość odtworzenia

📈 CERTYFIKAT

❗ PROMOCYJNA CENA ❗
390 zł + VAT (zw. lub 23%)

🕘 TERMIN:
24 czerwca 2021 r. (czwartek, godz. 17.00 – 20.30)

➡️ PROWADZĄCY:
r. pr. Michał Galiczak
– mediator, radca prawny

➡️ CEL I ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane jest do pracowników administracji rządowej, samorządowej, przedsiębiorców, prawników , mediatorów oraz wszystkich zainteresowanych mediacją w postępowaniu administracyjnym.

➡️ MEDIACJA W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM:
>Od dnia 1 czerwca 2017 r. można prowadzić mediację w postępowaniu administracyjnym we wszystkich sprawach, których charakter na to pozwala.

>Organy administracji publicznej są zobowiązane do podejmowania czynności umożliwiających przeprowadzenie mediacji lub zawarcia ugody, a w szczególności do udzielania wyjaśnień o możliwościach i korzyściach polubownego załatwienia sprawy.

>Mediacja może być prowadzana między stroną postępowania a organem administracji publicznej albo między samymi stronami postępowania.

>Mediacja może mieć istotne znaczenie w szczególności w przypadku następujących rodzajów konfliktów rozwiązywanych w ramach postępowania administracyjnego:
(1) w sprawach, w których występuje wielość stron
(2) w sprawach, w których może być zawarta ugoda
(3) w sprawach, w których organ ma zamiar wydać decyzję na niekorzyść adresata i może się spodziewać odwołania (organ będzie wówczas także stroną mediacji)
(4) w sprawach, w których wniesiony został środek odwoławczy od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji (organ będzie wówczas stroną mediacji).

➡️ PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Idea i cel wprowadzenia mediacji do postępowania administracyjnego i ogólna charakterystyka alternatywnych metod rozstrzygania sporów.
 2. Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych.
 3. W jakich sprawach może być prowadzona mediacja?
 4. Zasady mediacji (poufność, bezstronność, dobrowolność).
 5. Wszczęcie mediacji i dokumenty z tym związane.
 6. Przebieg postępowania mediacyjnego.
 7. Zakończenie mediacji i dokumenty z tym związane.
 8. Kwalifikacje mediatora i jego rola.
 9. Koszty mediacji.
 10. Warsztat pracy mediatora w sprawach administracyjnych.

📈 CERTYFIKAT:
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia.

➡️ KOSZT:
600 zł + VAT (zw. lub 23%) – możliwość płatności w ratach (0%)

❗ PROMOCYJNA CENA ❗
390 zł + VAT (zw. lub 23%)

➡️ ZGŁOSZENIA GRUPOWE:
370 zł + VAT (zw. lub 23%)
350 zł + VAT (zw. lub 23%)

❗ RATY 0 % ❗

❗❗❗ RABAT 10 % ❗❗❗
> przy jednoczesnym zgłoszeniu na dwa dowolne szkolenia

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:

Zgłoszenia przyjmujemy do 24 czerwca 2021 r.

Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (u góry strony)

(lub) można przesłać zgłoszenie na adres e-mail: szkolenia@spcentrum.pl

(lub) Można dokonać zgłoszenia telefonicznego pod nr tel. 607 254 069 lub 575 478 150

! ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń !

Szczegóły

Data:
24 czerwca
Szkolenie Category: