Zobacz również aktualne szkolenia zamknięte

Nadchodzące szkolenia otwarte

Ładowanie Szkolenia

« Wszystkie Szkolenia

  • To event minęło.

Mediator szkolny – szkolenie kwalifikacyjne. (ON-LINE)

23 września, 20236 października, 2023

🌍 szkolenie w formie ON-LINE (,,na żywo”) 

➡️ MEDIATOR SZKOLNY – pracownik szkoły/placówki oświatowej lub inna osoba godna zaufania przygotowana do prowadzenia mediacji.

✅ Szkolenie zgodne ze Standardami Rzecznika Praw Dziecka (2017 r.)

📜 CERTYFIKAT potwierdzający kwalifikacje mediatora szkolnego

➡️ wpis na Listę Mediatorów Szkolnych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia OPTIMUS MEDIATOR

🕘 40 godzin zegarowych

➡️ PROWADZĄCY:
dr Grzegorz Frączek  (mediator, radca prawny, dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych Uczelni Korczaka)


🕘 TERMIN:
23 – 24 września 2023 r.  – część wykładowa (sobota – niedziela, godz. 9.30 – 15.00)
25 września – 6 października 2023 r. – (część warsztatowa oraz zadania na platformie szkoleniowej) – w ustalonych terminach

➡️ szkolenie ,,NA ŻYWO” lub ODTWORZENIE

(1) szkolenie ,,na żywo'” (tzw. live) odbędzie się 23 – 24 września 2023 r., a część warsztatowa odbędzie się w grupach w termiach dogodnych dla Uczestników (symulacje mediacji on-line).

(2) istnieje możliwość odtworzenia szkolenia w dogodnym dla Państwa czasie.

➡️ ADRESACI SZKOLENIA:
> Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, zainteresowanych wykonywaniem funkcji mediatora szkolnego i rozwojem kompetencji osobistych.

Szkolenie jest adresowane w szczególności do:

  • nauczycieli
  • pedagogów
  • pracowników oświaty
  • dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych
  • mediatorów
  • studentów pedagogiki, psychologii, pracy socjalnej, prawa i innych kierunków

➡️ CEL SZKOLENIA:

Zasadniczym celem organizowanego przez nas szkolenia jest przygotowanie Państwa do pełnienia funkcji mediatora szkolnego, jednakże zdobyta wiedza oraz umiejętności mogą być skutecznie wykorzystywane także na wielu innych polach aktywności osobistej i działalności zawodowej.

> Ukończenie szkolenia pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych – Mediator szkolny.

> Szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na Listę Mediatorów Szkolnych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia OPTIMUS MEDIATOR.

Szkolenie zgodne ze Standardami mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych wydanych przez Rzecznika Praw Dziecka. 

> Ponadto każdy Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość rozwinięcia umiejętności interpersonalnych w zakresie:
• efektywnej komunikacji międzyludzkiej,
• budowania porozumienia,
• prowadzenia dyskusji z osobami o odmiennych stanowiskach,
• efektywnego zarządzania procesami grupowymi,
• otwartego prezentowania własnego stanowiska.

Celem szkolenia jest nie tylko przekazanie wiedzy teoretycznej na temat mediacji, ale przede wszystkim nauka warsztatu praktycznego w tym zakresie.

> Organizowane przez nas szkolenie jest prowadzone metodą mieszaną: wykładowo – warsztatową. Dzięki takiej metodzie prowadzenia szkolenia, Uczestnicy mają możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej gwarantującej prawidłowy przebieg mediacji, a także nabycia umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia mediacji, takich jak np. umiejętność diagnozowania konfliktu, stosowanie technik mediacyjnych oraz formułowanie warunków porozumienia.

> Zespół CSP, w skład którego wchodzą mediatorzy z wieloletnim stażem zawodowym, w sposób przystępny przedstawi Państwu zagadnienia praktyczne związane z mediacją.

➡️ WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH
W ramach szkolenia, każdy Uczestnik będzie miał możliwość wystąpienia w roli mediatora w ramach tzw. symulacji mediacji. Taka formuła nie tylko pozwala na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, ale przede wszystkim daje możliwość przećwiczenia warsztatu pracy mediatora.

➡️ PROGRAM SZKOLENIA:
I Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
1. Pojęcie konfliktu i sporu.
2. Rodzaje konfliktów (konflikt relacji, danych, interesów, wartości, strukturalny)
3. Przyczyny powstania konfliktów i ich eskalacji.
4. Techniki mediacyjne.
5. Strategie mediacyjne.

II Procedury rozwiązywania konfliktów szkolnych.
1. Rozwiązywanie, a rozstrzyganie konfliktów – zasadnicze różnice.
2. Formy rozwiązywania konfliktów w szkole.
3. Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów.
4. Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów.
5. Płaszczyzny konfliktów w szkole (uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel, nauczyciel – nauczyciel, nauczyciel – rodzic)

III Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania mediacji.
1. Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych.
2. Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego.
3. Zasady współpracy Mediatora ze stronami sporu.
4. Prowadzenie dokumentacji mediacyjnej.
5. Krajowe i międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego.

IV Wprowadzenie mediacji do szkół i innych innych placówek oświatowych.
1. Szkolny Klub Mediacji.
2. Działania promujące mediacje.
3. Edukacja w zakresie mediacji.
4. Opiekun mediatorów rówieśniczych

V Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji:
1. Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami w tym opanowania wypowiedzi otwierających
mediację i zawierania kontraktu mediacyjnego.
2. Umiejętność prowadzenia sesji mediacyjnych zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu
właściwych technik mediacyjnych.
3. Umiejętności komunikacyjne, w tym w szczególności:
– umiejętności aktywnego słuchania,
– zadawania pytań,
– umiejętność używania neutralnego języka (w mówieniu i pisaniu).
4. Umiejętność dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją, w tym szczególności:
– umiejętność oceny, czy zastosowanie mediacji jest zasadne w danej sprawie,
– umiejętność identyfikacji pozycji i potrzeb stron w konflikcie,
– umiejętność wyodrębnienia pozycji, potrzeb i interesów i przejścia z pozycji do interesów.
5. Umiejętność wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami, w tym w szczególności:
– umiejętność wspierania stron w kreatywnym poszukiwaniu opcji,
– umiejętność wspierania stron w identyfikacji zasad i kryteriów podejmowania decyzji.
6. Umiejętność sporządzania porozumienia końcowego.
7. Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką – opanowanie terminologii umożliwiającej
współpracę i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami.
8. Umiejętność współpracy z innymi specjalistami.

➡️ MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje kompleksowe, autorskie materiały szkoleniowe oraz wzory dokumentów sporządzanych w mediacji.

➡️ CERTYFIKAT:
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia, który potwierdza zgodność szkolenia ze Standardami mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych wydanych przez Rzecznika Praw Dziecka.

➡️ ELEKTRONICZNA PLATFORMA MEDIACYJNA:
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje dostęp do elektronicznej platformy zawierającej bazę wiedzy z zakresu mediacji, w tym przepisów prawa, wzory dokumentów mediacyjnych i ugód.

➡️ KONSULTACJE POSZKOLENIOWE:
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, również po zakończeniu szkolenia służymy pomocą w rozwiązywaniu ewentualnych problemów praktycznych, które mogą powstać przy prowadzeniu mediacji.

➡️ KOSZT:
1490 zł + VAT (23%) – możliwość płatności w ratach (0%)

❗❗❗ PROMOCYJNA CENA ❗❗❗
790 zł + VAT (23 %)

❗RATY 0 % ❗
od 79 zł + VAT (23%)
(od 2 do 10 rat)

➡️ ZGŁOSZENIA GRUPOWE:
750 zł + VAT (23%) – przy jednoczesnym zgłoszeniu min. 2 osób
690 zł + VAT (23%) –
przy jednoczesnym zgłoszeniu min. 3 osób
650 zł + VAT (23%)
– przy jednoczesnym zgłoszeniu min. 4 osób

[Powyższa kwota obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały dydaktyczne, dostęp do elektronicznej platformy mediacyjnej, wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia oraz konsultacje poszkoleniowe]

ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA:

można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (u góry strony)

(lub) dokonać zgłoszenia za pośrednictwem poczty e-mail: szkolenia@spcentrum.pl

(lub) dokonać zgłoszenia telefonicznego pod nr tel. 607 254 069 lub 575 478 150

Zgłoszenia przyjmujemy do 22 września 2023 r.

! ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń !

Szczegóły

Start:
23 września, 2023
Koniec:
6 października, 2023
Szkolenie Category: