Zobacz również aktualne szkolenia zamknięte

Nadchodzące szkolenia otwarte

Ładowanie Szkolenia

« Wszystkie Szkolenia

Mediacje pracownicze. (ON-LINE)

5 października

🌍 szkolenie on-line ,,na żywo” (tzw. live) lub możliwość odtworzenia
 
📈 CERTYFIKAT
 
✅ ROZWIĄZYWANIE SPORÓW W ŚRODOWISKU PRACY
 

👩‍💼👨‍💼 BUDOWANIE POZYTYWNYCH RELACJI

❗ PROMOCYJNA CENA ❗
390 zł + VAT (23%)

🕘 5 października 2023 r. (godz. 17.00 – 20.30) 

➡️ ,,NA ŻYWO” lub ODTWORZENIE

(1) istnieje możliwość wzięcia udziału w szkoleniu ,,na żywo” (tzw. live) w dniu 5 października 2023 r. w godz. 17.00 – 20.30

(2) istnieje możliwość odtworzenia szkolenia w dogodnym dla Państwa czasie

➡️ PROWADZĄCY:
dr Grzegorz Frączek (mediator, radca prawny, dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych Uczelni Korczaka)

➡️ CEL SZKOLENIA:
Zasadniczym celem szkolenia jest zaprezentowanie Państwu mediacji pracowniczej oraz wskazanie metod zapobiegania konfliktom w miejscu pracy.

➡️ ADRESACI SZKOLENIA:
> Szkolenie w szczególności adresowane jest do:
– pracowników Działów HR oraz Kadr
– dyrektorów i kierowników i innych przedstawicieli kadry zarządzającej
– rekruterów
– przedsiębiorców
– mediatorów i kandydatów na mediatorów
–  psychologów, ekonomistów
– prawników obsługujących podmioty gospodarcze
–  wszystkich zainteresowanych mediacjami pracowniczymi

➡️ PROGRAM SZKOLENIA:
1. Mediacje w sprawach pracowniczych – zagadnienia wprowadzające.
2. Obszary zastosowania mediacji w miejscu pracy.
3. Metody zapobiegania sporom pracowniczym.
4. Pozycja i rola mediatora. Mediator wewnętrzny vs. mediator zewnętrzny.
5. Przebieg mediacji pracowniczej.
6. Porozumienie pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.
7. Współpraca Działu Kadr oraz HR z mediatorem.
8. Studium przypadku:
– rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych w zespole;
– mediacja w sprawie o mobbing;
– rozwiązywanie problemów związanych z oceną pracownika oraz stosowaniem systemu kar i nagród;
– polubowne rozwiązywanie umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło;
– wprowadzenie mediacji do regulaminu pracy oraz polityki antymobbingowej.

***MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje kompleksowe, autorskie materiały szkoleniowe.

***CERTYFIKAT:
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia.

***OPINIE UCZESTNIKÓW O SZKOLENIU:
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z opiniami Naszych Absolwentów: http://spcentrum.pl/opinie/

***KOSZT:
600 zł + VAT (23%)

❗ PROMOCYJNA CENA ❗
390 zł + VAT

❗ RATY 0 % ❗

350 zł + VAT (23%) – przy jednoczesnym zgłoszeniu min. 2 osób

[Powyższa kwota obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały dydaktyczne, przerwy kawowe, wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia]

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:

Zgłoszenia przyjmujemy do 5 października 2023 r.

Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (u góry strony)

(lub) można przesłać zgłoszenie na adres e-mail: szkolenia@spcentrum.pl

(lub) Można dokonać zgłoszenia telefonicznego pod nr tel. 607 254 069 lub 575 478 150

! ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń !

Szczegóły

Data:
5 października
Szkolenie Category: