29 września 2018 r. o godz. 11.00 na terenie całego kraju, po raz trzynasty, zostaną przeprowadzone państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną oraz po raz jedenasty państwowy egzamin konkursowy na aplikację komorniczą.
Kandydaci na aplikantów będą rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru, liczące po 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Pozytywny wynik otrzymają kandydaci, którzy odpowiedzą poprawnie na minimum 100 pytań.
Egzaminy na aplikacje zostaną jednocześnie przeprowadzone w 21 miastach w Polsce.
Do chwili obecnej powołane zostały 54 komisje egzaminacyjne (20 komisji ds. aplikacji adwokackiej, 21 komisji ds. aplikacji radcowskiej, 6 komisji ds. aplikacji notarialnej, 7 komisji do przeprowadzenia egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą), w tym 4 dodatkowe komisje w Warszawie: 2 komisje do przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i 2 komisje do przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację radcowską.
W przypadku egzaminu na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz z odpowiednimi dokumentami, możliwe jest:
– wydłużenie czasu na rozwiązywanie zestawu pytań testowych (150 minut) o połowę tj. o 75 minut,
– udzielenie zgody przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę na szczególny sposób rozwiązywania zestawu pytań testowych.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu upłynął:
– w dniu 10 sierpnia 2018 r. w przypadku egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą,
– w dniu 15 sierpnia 2018 r. w przypadku egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną.
Według stanu na dzień 17 sierpnia 2018 r. zgłoszenie do tych egzaminów złożyło łącznie ok. 6 740 kandydatów, w tym:
– na aplikację adwokacką ok. 2 370 osób,
– na aplikację radcowską ok. 3 600 osób,
– na aplikację notarialną ok. 590 osób,
– na aplikację komorniczą ok. 180 osób.
Liczby te mogą ulec zmianie z uwagi na wpływ zgłoszeń wysłanych pocztą.
Dla przypomnienia – w 2017 r. do egzaminów wstępnych na aplikacje dopuszczonych zostało łącznie 8 127 osób, a przystąpiło 7 997, spośród których:
– na aplikację adwokacką – dopuszczonych zostało 2 875 osób, przystąpiło 2 817 osób, zdały 1 604 osoby, tj. 56,9%,
– na aplikację radcowską – dopuszczonych zostało 4 347 osób, przystąpiło 4 286 osób, zdały 2 344 osoby, tj. 54,7%,
– na aplikację notarialną – dopuszczonych zostało 690 osób, przystąpiły 682 osoby, zdało 281 osób, tj. 41,2%,
– na aplikację komorniczą – dopuszczonych zostało 215 osób, przystąpiło 212 osób, zdało 96 osób, tj. 45,3%.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości