W połowie października obchodziliśmy Międzynarodowy Tydzień Mediacji. W całej Polsce na Tydzień Mediacji zaplanowane zostały różne wydarzenia promujące instytucję mediacji m.in. spotkania sędziów z mediatorami, pełnomocnikami procesowymi a także innymi przedstawicielami zawodów prawniczych, dyżury mediatorów czy poświęcone mediacji konferencje.

W trakcie Tygodnia Mediacji, przedstawiciele Centrum Szkoleń Prawnych aktywnie brali udział w następujących wydarzeniach:

  • 12 października 2018 roku, dr Grzegorz Frączek wygłosił referat pt. „Ugody mediacyjne w sprawach gospodarczych”  na konferencji Ministerstwa Sprawiedliwości organizowanej w Warszawie, we współpracy ze Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Program konferencji pt. „Ugoda Mediacyjna – Jakość, Skuteczność, Satysfakcja.”, która otworzyła tegoroczny Tydzień Mediacji, obejmował m.in problematykę związaną ze sporządzaniem ugód przez mediatora oraz zatwierdzaniem ugód przez sąd.
  • 16 października Sąd Sąd Rejonowy w Raciborzu oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu zorganizowały debatę pt. „Praktyczne aspekty stosowania mediacji. Określenie przyczyn niedostatecznej popularności mediacji oraz działań w celu zwiększenia jej znajomości i efektywności”. W debacie, podczas której zostały omówione praktyczne aspekty stosowania mediacji oraz określone działania mające na celu zwiększenie znajomości i efektywności mediacji, udział wziął dr Grzegorz Frączek.
  • 19 października 2018 roku, wykład otwierający konferencję zatytułowaną „Jak polubownie rozwiązać trudny spór gospodarczy – casus Stadionu Narodowego” wygłosił dr Grzegorz Frączek. Współorganizatorami konferencji były Sąd Okręgowy w Gdańsku i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

11 października 2018 roku, dr Grzegorz Frączek wziął również udział w VII Oławskiej Konferencji Mediacyjnej zatytułowanej „Mediacja w firmach rodzinnych i w rodzinie”. Doktor Frączek wziął udział w panelu III pt. „Wyzwania w pracy mediatora, perspektywy rozwoju mediacji”.