Zapraszamy Państwa do udziału w szóstej konferencji w ramach Poznańskiego Salonu Mediacji odbędzie w dniu 13 maja 2019 roku w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu przy ul. Hejmowskiego 2, o godzinie 10.00 w sala nr 2200.

ZGŁOSZENIA OBECNOŚCI na adres: salon.mediacji@poznan.so.gov.pl – do dnia 6 maja 2019 r.

Koordynatorem konferencji z ramienia Sądu Okręgowego w Poznaniu jest Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu Piotr Marciniak – koordynator ds. mediacji. 

Poznański Salon Mediacji ma być platformą umożliwiającą cykliczne spotkania wszystkich osób zainteresowanych ideą mediacji oraz jej praktycznym zastosowaniem. Stanowić ma miejsce wymiany doświadczeń osób praktykujących mediację, wszystkich zainteresowanych ideą mediacji – sędziów, radców prawnych, adwokatów, przedsiębiorców, osób będących w sporach oraz wszystkich, którzy chcą poznać bliżej mediację i jej procedury. Idea takich spotkań  powstała m.in. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Poznański Salon Mediacji ma stanowić twórczą kontynuację tej inicjatywy.

Cele Poznańskiego Salonu Mediacji: 

  • promocja mediacji i wiedzy o niej;
  • poznanie wzajemnych oczekiwań środowisk prawniczych, przedsiębiorców, mediatorów i innych;
  • stworzenie płaszczyzny dla dyskusji i szukanie praktycznych rozwiązań dla zastosowania alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
    wymiana dobrych praktyk mediacyjnych.

Program konferencji w dniu 13 maja 2019 roku – w ramach Poznańskiego Salonu Mediacji:
10.00 – 10.15 –  otwarcie
10.15 – 11.15 – „Obligatoryjność mediacji” –  adwokat Katarzyna Przyłuska – Ciszewska
11.30 – 12.30 – „Pełnomocnik w mediacji” –   Prezes Krajowej Radcy Radców Prawnych – Maciej Bobrowicz
12.30 – 13.30 – „Wykonalność ugód mediacyjnych z elementem transgranicznym – w sprawach gospodarczych” –
doktor nauk prawnych Tomasz Antoszek oraz adwokat Małgorzata Kożuch

Więcej informacji pod adresem:
https://www.poznan.so.gov.pl/13-maja-2019-roku-vi-edycja,new,mg,386,327.html,489