Najbliższe szkolenia:

➡️ Mediacje cywilne i gospodarcze. 
http://spcentrum.pl/szkolenie/mcig-mj/

➡️ Business Mediator – szkolenie certyfikowane.
http://spcentrum.pl/szkolenie/bm-mj/

➡️ Prawo pracy – zagadnienia praktyczne.
http://spcentrum.pl/szkolenie/pp-mj/

➡️ Mediator rodzinny – szkolenie specjalistyczne.
http://spcentrum.pl/szkolenie/mr-mj/

➡️ Opieka naprzemienna – zagadnienia praktyczne.
http://spcentrum.pl/szkolenie/on-m/

➡️ Negocjacje biznesowe – szkolenie praktyczne.
http://spcentrum.pl/szkolenie/nb-mj/

➡️ Postępowania sądowe w sprawach rodzinnych.
http://spcentrum.pl/szkolenie/pswsr/

➡️ Prawo rodzinne – zagadnienia praktyczne.
http://spcentrum.pl/szkolenie/pr-cz/

➡️ Warsztaty konstruowania ugód.
http://spcentrum.pl/szkolenie/wku-c/

➡️ Mediacje pracownicze.
http://spcentrum.pl/szkolenie/mwsp-c/

➡️ Mediacja w sprawach administracyjnych.
http://spcentrum.pl/szkolenie/mkpa-cz/