Starosta Powiatu Wrocławskiego zaprasza na konferencję pt.: „Mediacje w sferze publiczne. Szanse i zagrożenia” organizowaną w dniu 5 kwietnia 2019 r., w godz. 10:00-14:00, w siedzibie Starostwa, tj. przy ul. Kościuszki 131 we Wrocławiu (sala 118, I piętro).

Informacje dot. programu konferencji znajdą Państwo w załączniku: