uchwała – KIG – mediacje

uchwała – KIG – mediacje

W dniu 8 stycznia 2024 r. dr Grzegorz Frączek został wpisany na Listę Mediatorów Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej z siedzibą Warszawie, zwane także Centrum...