Międzynarodowa konferencja naukowa „Mediacja jako metoda rozwiązywania sporów dwunarodowościowych”

Międzynarodowa konferencja naukowa „Mediacja jako metoda rozwiązywania sporów dwunarodowościowych”

7 czerwca w Collegium Polonicum w Słubicach odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Mediacja jako metoda rozwiązywania sporów dwunarodowościowych”. Konferencja, w której czynny udział brał dr Grzegorz Frączek, była wspaniałą płaszczyzną do dyskusji na temat wyzwań związanych z rosnącym zapotrzebowaniem na rozwiązywanie sporów o charakterze transgranicznym w krajach UE.

Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku...
Konferencja: ,,Mediacje rówieśnicze”.

Konferencja: ,,Mediacje rówieśnicze”.

W ramach Międzynarodowego Tygodnia Mediacji dnia 17 października w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach odbyła się konferencja dotycząca „Mediacji rówieśniczych”. Wzięli w niej udział przedstawiciele różnych środowisk,...

r. pr. Tomasz Świeboda

Radca prawny (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach) zajmujący się zawodowo obsługą podmiotów gospodarczych specjalista z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa pracy oraz prawa cywilnego i handlowego współautor bloga @ODO4RODO...

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. (projekt)

Ustanowienie nowych regulacji wynika z konieczności implementowania do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Dz. Urz. UE L 26 z 02.02.2016, str. 19). Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny dokonać implementacji dyrektywy do dnia 23 lutego 2018 r.