Egzamin na doradcę podatkowego – Informacje

Egzamin na doradcę podatkowego – Informacje

Do egzaminu na doradcę podatkowego jest dopuszczona osoba spełniająca łącznie następujące warunki: ma pełną zdolność do czynności prawnych; korzysta z pełni praw publicznych; posiada wyższe wykształcenie. Za egzamin pobiera się opłatę,...
Szkolenie: Mediacje szkolne i rówieśnicze

Szkolenie: Mediacje szkolne i rówieśnicze

W styczniu i lutym 2019 roku, mieliśmy przyjemność przeprowadzić szkolenie „Mediacje szkolne i rówieśnicze” w Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Katowicach. Dziękujemy Wszystkim Uczestnikom szkoleń...
Tydzień Mediacji w 2018 roku

Tydzień Mediacji w 2018 roku

W połowie października obchodziliśmy Międzynarodowy Tydzień Mediacji. W całej Polsce na Tydzień Mediacji zaplanowane zostały różne wydarzenia promujące instytucję mediacji m.in. spotkania sędziów z mediatorami, pełnomocnikami procesowymi...