Szkolenia
z zakresu
prawa

nie tylko dla prawników

„Najwyższym poziomem umiejętności edukacyjnych,
jest sztuka obudzenia w dorosłym uczniu kreatywności,
przy wykorzystaniu prostych pomocy dydaktycznych.”

Albert Einstein

Jesteśmy podmiotem zajmującym się kształceniem oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Współpracujemy z kompetentnymi, doświadczonymi wykładowcami oraz trenerami.

Poprzez połączenie wiedzy eksperckiej  z doświadczeniem — jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom najwyższą jakość szkoleń dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Nasze szkolenia adresowane są do wszystkich osób mających styczność z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Prowadzimy szkolenia w przystępny i zrozumiały sposób.

Organizujemy szkolenia o charakterze otwartym lub zamkniętym z zakresu określonych dziedzin prawnych oraz pozaprawnych. Szczególny nacisk kładziemy na praktykę stosowania prawa. Zależy nam bowiem, aby umożliwić Państwu zrozumienie obowiązujących zasad prawa oraz swobodne posługiwanie się nimi na co dzień.

Aktualności

Egzamin na doradcę podatkowego – Informacje

Egzamin na doradcę podatkowego – Informacje

Do egzaminu na doradcę podatkowego jest dopuszczona osoba spełniająca łącznie następujące warunki: ma pełną zdolność do czynności prawnych; korzysta z pełni praw publicznych; posiada wyższe wykształcenie. Za egzamin pobiera się opłatę, która stanowi dochód budżetu...

czytaj dalej

Kontrola jakości usługi (statystyki, ankiety)

Każdy uczestnik szkolenia przed jego zakończeniem wypełnia ankietę, mającą dostarczyć nam informacji w jakim stopniu szkolenie spełniło jego oczekiwania. Państwa opinie pozwolą nam dokonać ewentualnych zmian w sposobie prowadzenia przyszłych szkoleń. Materiał ten jest dla nas cenną informacją zwrotną, która pomaga nam doskonalić sposób zaspokajania Państwa oczekiwań w trakcie szkoleń.

Miejsce prowadzenia szkoleń

W zależności od Państwa oczekiwań jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenia z interesującej Państwa dziedziny w każdym wskazanym miejscu w Polsce. Dokładne miejsce przeprowadzenia szkolenia jest określane indywidualnie po uwzględnieniu Państwa potrzeb i oczekiwań.