„Ludzie w dowolnym wieku mogą nauczyć się dosłownie wszystkiego, jeżeli pozwoli im się zastosować własny styl nauki i wykorzystać swoje mocne strony.”

Barbara Prashing

O szkoleniach

Szkolenia prowadzimy w sposób uwzględniający oczekiwania i potrzeby każdego Klienta. Programy szkoleniowe powstają w oparciu o szczegółową analizę konkretnych potrzeb szkoleniowych i są ściśle związane z charakterem działalności biznesowej naszych Klientów. Szczególny nacisk kładziemy na umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Z tego powodu większość szkoleń ma charakter warsztatowy, interaktywny, który pozwala na czynny udział uczestników w prowadzonych zajęciach. Nasi Klienci przed szkoleniem otrzymują szczegółowe informacje dotyczące zagadnień poruszanych podczas szkolenia.

Szkolenia otwarte

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w naszej ofercie znajdują się m. in. szkolenia o charakterze otwartym. Szkolenia otwarte są skierowane przede wszystkim do Klientów Indywidualnych. Tym samym może w nich wziąć udział każda osoba zainteresowana zdobyciem nowych wiadomości w danym zakresie. Niemniej zapraszamy również do wzięcia w nich udziału zarówno osoby oraz firmy prywatnie zainteresowane udziałem w tego rodzaju szkoleniach, jak również osoby oddelegowane przez zakłady pracy.

Zobacz aktualne szkolenia otwarte

Szkolenia zamknięte (prawne i pozaprawne)

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom organizujemy również szkolenia o charakterze zamkniętym. Nasza oferta szkoleniowa przewiduje m. in. organizację szkoleń dla różnych firm i instytucji, gdyż doświadczenie pokazuje, że taka formuła cieszy się największym zainteresowaniem. Szkolenia zamknięte umożliwiają w środowisku pracowniczym lepsze poznanie się współpracowników, integrację, a także skoncentrowanie się na osiąganiu wspólnych celów po jego zakończeniu. Ponadto okazuje się, że szkolenia zamknięte sprzyjają lepszej pracy zespołowej, wspomagają procesy komunikacji w obrębie danej firmy i przyczyniają się do poprawy relacji międzyludzkich.

Zobacz aktualne szkolenia zamknięte