W dniu 8 stycznia 2024 r. dr Grzegorz Frączek został wpisany na Listę Mediatorów Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej z siedzibą Warszawie, zwane także Centrum Mediacji przy KIG lub CM KIG, jest wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie jednostką KIG.