Poniżej prezentujemy spis Koordynatorów ds. Mediacji w Sądach Okręgowych (wraz z odesłaniem do części stron internetowych Sądów poświęconych mediacji oraz informacje kontaktowe do wymienionych Koordynatorów):

 1. SO w Białymstoku: SSO Joanna Dorota Toczydłowska (E-mail: toczydlowska@bialystok.so.gov.pl, Telefon: 85 7459 240)
 2. SO w Bielsku-Białej: SSO Jerzy Strzygocki
 3. SO w Bydgoszczy: SSO Marek Tauer (tel. kontaktowy: 52 326 27 5, e-mail: ds.mediacji@bydgoszcz.so.gov.pl)
 4. SO w Częstochowie: SSO Lidia Dudek (34 36-84-720)
 5. SO w Elblągu: SSO Barbara Stradowska-Grzeszczuk
 6. SO w Gdańsku: Koordynator ds. cywilnych – SSO Katarzyna Kazaniecka-Kapała (tel. 58 32 13 381, e-mail: kazaniecka-kapala@gdansk.so.gov.pl), Koordynator ds. rodzinnych i nieletnich – SSO Ewa Ważny (tel. 58 32 13 377, e-mail: e.wazny@gdansk.so.gov.pl)
 7. SO w Gliwicach: SSO Magdalena Hupa-Dębska, Osoba do kontaktu – Alicja Majorowska (tel. 32/78 40 405, e-mail: majorowska@gliwice.so.gov.pl)
 8. SO w Gorzowie Wielkopolskim: SSO Małgorzata Gronowska-Plust (e-mail: mgronowska@gorzow-wlkp.so.gov.pl)
 9. SO w Jeleniej-Górze: SSO Urszula Wiewióra (tel. 75 6415 159, -130)
 10. SO w Kaliszu: SSO Jacek Chmura (tel.(62) 7657764, e-mail: jacek.chmura@kalisz.so.gov.pl)
 11. SO w Katowicach: SSO Agata Stankiewicz-Rataj (tel. 32 60 70 686)
 12. SO w Kielcach: SSO Anna Pać-Piętak (tel. 41 34-02-574, e-mail: pac@kielce.so.gov.pl)
 13. SO w Koninie: SSO Jolanta Tembłowska (tel.: 63 242 30 22, e-mail: temblowska@konin.so.gov.pl)
 14. SO w Koszalinie: SSR Izabela Sobolewska (tel. 94 34 28 638, e-mail: isobolewska@koszalin.sr.gov.pl)