Projekt nowej Ordynacji podatkowej przewiduje szereg nowych rozwiązań, które służą ochronie praw podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi. Opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego, ma także przyczynić się do zwiększenia skuteczności i efektywności wymiaru i poboru podatków. W projekcie Ordynacji podatkowej, pojawia się po raz pierwszy instytucja mediacji, bowiem nowe regulacje kładą nacisk na poza sporne załatwianie spraw.

Projekt nowej „Ordynacji” wprowadza postępowanie mediacyjne na poziomie urzędu skarbowego. Celem wprowadzenie instytucji mediacji do Ordynacji podatkowej jest pomoc w rozwiązywaniu sporów podatkowych na bardzo wczesnym etapie lub zanim one się jeszcze pojawią.

Zgodnie z treścią art. 383 projektu, mediacja może być prowadzona w przypadkach, w których może być zawarta umowa podatkowa. Organ podatkowy może skierować sprawę do mediacji na wniosek lub za zgodą strony. Podobnie jak w przypadku rozwiązań zastosowanych w procedurze cywilnej, mediacja pozostanie dobrowolną oraz jawną wyłącznie dla stron postępowania.

Zgodnie z projektem nowej Ordynacji podatkowej, mediacje prowadzić będą mediatorzy wpisani na listę mediatorów, którą prowadzić będzie Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Mediatorem ma być także Rzecznik Praw Podatnika. Wszczęcie mediacji nastąpi z chwilą doręczenia mediatorowi postanowienia skierowaniu sprawy do mediacji,wydanego przez organ podatkowy. Oczywiście, mediatorzy będą mieli prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z prowadzeniem mediacji.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią projektu nowej Ordynacji podatkowej. Tekst tego aktu prawnego można znaleźć m.in. na stronie Krajowej Izby Doradców Podatkowych pod adresem: https://krdp.pl/akty.php/akt/997.