Rozwiązywanie sporów wewnętrznych za pomocą mediacji pomiędzy kadrą kierowniczą, członkami zarządu oraz pomiędzy pracownikami jest powszechnie stosowane w wielu krajach Europy m.in. w Niemczech, gdzie firmy bardzo świadomie podchodzą do tego typu rozwiązań. Konflikty w firmach są przyczyną realnych strat takich jak spadek efektywności pracowników, wypłynięcie firmowych tajemnic i know-how, strata wykwalifikowanych specjalistów, a nawet wrogie przejęcia. W ramach dyskusji panelowej podczas seminarium naukowego pt. „Trzy dekady mediacji w konfliktach zbiorowych w Polsce. Konstruktywna interwencja czy obligatoryjna uciążliwość?”, które odbyło się 23 kwietnia w Katowicach, mieliśmy okazję do intensywnych rozmów o potrzebie mediacji w praktyce polskiego biznesu z zaproszonymi gośćmi.

Dyskusja panelowa oraz rozmowy poseminaryjne dały nam możliwość bezpośredniej wymiany doświadczenia zawodowego oraz osobistego z uczestnikami seminarium. Gośćmi seminarium byli: prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik (Kierownik Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji, Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego), Pan Sławomir Cyza (Dyrektor Personalny w ALSTOM Konstal S.A.), Pan Przemysław Pastuszka (Human Resources Manager w Valeo), dr Grzegorz Frączek (Centrum Szkoleń Prawnych), Pani Aneta Trojanowska (prezes Rady Uczelnianej ZNP UŚ), dr Małgorzata Chrupała-Pniak (Zakład Psychologii Pracy i Organizacji, Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego), przedstawiciel Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach, oraz Pani Magdalena Stalpińska (praktyk biznesu, mediator i konsultant).

Konkluzją tych rozmów jest przekonanie, że mediacje to kolejna kompetencja, którą warto rekomendować polskim menedżerom zarządzającym w każdej części biznesu, nie tylko w HR. W najbliższych dniach przygotujemy dla Państwa ofertę szkoleń związanych z doskonaleniem porozumiewania się na poziomie wewnątrzorganizacyjnym i biznesowym oraz efektywnym prowadzeniem mediacji w organizacji oraz w relacjach z partnerami biznesowymi.

Spotkanie seminaryjne było realizowane w ramach projektu „New European Industrial Relations (NEIRE) Mediation system effectiveness for collective organizational conflicts: A comparative study in Europe”.