Zobacz również aktualne szkolenia zamknięte

Nadchodzące szkolenia otwarte

Ładowanie Szkolenia

« All Szkolenia

 • To szkolenie minęło.

Mediacja w sprawach administracyjnych. (Szkolenie certyfikowane)

14 maja, 2018, 9:30 am3:00 pm UTC+0

450PLN + VAT (23%) – możliwość płatności w ratach (0%)

***MIEJSCE:
Warszawa

***TERMIN:
14 maja 2018 r. (poniedziałek, godz. 9.30-15.00)

***PROWADZĄCY:
r. pr. Michał Galiczak
(mediator, radca prawny, Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego)

dr Grzegorz Frączek 
(mediator, dr nauk prawnych, Uniwersytet Śląski)

***CEL I ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane jest do pracowników administracji rządowej, samorządowej, przedsiębiorców, prawników , mediatorów oraz wszystkich zainteresowanych mediacją w postępowaniu administracyjnym.

***MEDIACJA W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM:
>Od dnia 1 czerwca 2017 r. można prowadzić mediację w postępowaniu administracyjnym we wszystkich sprawach, których charakter na to pozwala.

>Organy administracji publicznej są zobowiązane do podejmowania czynności umożliwiających przeprowadzenie mediacji lub zawarcia ugody, a w szczególności do udzielania wyjaśnień o możliwościach i korzyściach polubownego załatwienia sprawy.

>Mediacja może być prowadzana między stroną postępowania a organem administracji publicznej albo między samymi stronami postępowania.

>Mediacja może mieć istotne znaczenie w szczególności w przypadku następujących rodzajów konfliktów rozwiązywanych w ramach postępowania administracyjnego:
(1) w sprawach, w których występuje wielość stron
(2) w sprawach, w których może być zawarta ugoda
(3) w sprawach, w których organ ma zamiar wydać decyzję na niekorzyść adresata i może się spodziewać odwołania (organ będzie wówczas także stroną mediacji)
(4) w sprawach, w których wniesiony został środek odwoławczy od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji (organ będzie wówczas stroną mediacji).


***PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Idea i cel wprowadzenia mediacji do postępowania administracyjnego i ogólna charakterystyka alternatywnych metod rozstrzygania sporów.
 2. Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych.
 3. W jakich sprawach może być prowadzona mediacja?
 4. Zasady mediacji (poufność, bezstronność, dobrowolność).
 5. Wszczęcie mediacji i dokumenty z tym związane.
 6. Przebieg postępowania mediacyjnego.
 7. Zakończenie mediacji i dokumenty z tym związane.
 8. Kwalifikacje mediatora i jego rola.
 9. Koszty mediacji.
 10. Warsztat pracy mediatora – symulacja posiedzenia mediacyjnego.

***MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje kompleksowe materiały szkoleniowe oraz wzory dokumentów sporządzanych w mediacji postępowaniu administracyjnym. Ponadto każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje wydanie książkowe kodeksu postępowania administracyjnego.

***CERTYFIKAT:
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia.

***KOSZT:
450 zł + VAT (zw. lub 23%) – możliwość płatności w ratach (0%)

> przy jednoczesnym zgłoszeniu co najmniej 2 osób – rabat w wysokości 10 %.

[Powyższa kwota obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia oraz konsultacje poszkoleniowe]

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się w górnej części strony

(lub)
można dokonać zgłoszenia za pośrednictwem poczty e-mail: szkolenia@spcentrum.pl

(lub)
można także dokonać zgłoszenia telefonicznego pod nr tel. 607 254 069 lub 575 478 150

Zgłoszenia przyjmujemy do 11 maja 2018 r.

! ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń !

Szczegóły

Data:
14 maja, 2018
Czas:
9:30 am – 3:00 pm
Koszt:
450PLN
Szkolenie Category:
Szkolenie Tagi:
, , ,

Organizator

Centrum Szkoleń Prawnych
Telefon:
+48 607 254 069
Email:
szkolenia@spcentrum.pl, biuro@spcentrum,pl
Strona internetowa:
www.spcentrum.pl

Miejsce

Warszawa