Zobacz również aktualne szkolenia zamknięte

Nadchodzące szkolenia otwarte

Ładowanie Szkolenia

« Wszystkie Szkolenia

  • To event minęło.

Psychologia i Mediacje w Biznesie. (ON-LINE)

7 listopada, 202312 grudnia, 2023

🌍 kurs w formie ON-LINE
– ,,na żywo”
– lub możliwość odtworzenia

🕘 TERMIN:
7 listopada – 12 grudnia 2023 r. (6 tygodni)

* zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 17.00 – 20.30

– wykłady
– warsztaty
– praca na platformie szkoleniowej

✅ CERTYFIKAT

➡️ PROWADZĄCY:

Dawid (psycholog)

r. pr. Kinga Łuniewska (radca prawny, mediator)

dr Grzegorz Frączek (mediator, radca prawny, dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych Uczelni Korczaka)

adw. Maciej Jużków (menager, adwokat)

➡️ CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia „Psychologia i Mediacje w Biznesie” jest dostarczenie uczestnikom szkolenia wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii biznesu oraz technik mediacji, które pozwolą na skuteczne rozwiązywanie konfliktów, budowanie pozytywnych relacji w zespole oraz poprawę komunikacji w środowisku biznesowym. Program ma na celu wzbogacenie kompetencji uczestników, które przełożą się na efektywność ich pracy i zarządzania.

➡️ GRUPA ADRESATÓW SZKOLENIA: Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców, menedżerów oraz kandydatów na menadżerów, liderów zespołów, pracowników działów HR, mediatorów, psychologów, prawników oraz wszystkich osób zaangażowanych w zarządzanie lub pracę w środowisku biznesowym. Program został stworzony w sposób dostępny dla osób o różnym poziomie doświadczenia zawodowego i psychologicznego, dlatego może skorzystać na nim jak największa grupa osób.

➡️ PROGRAM SZKOLENIA:

Tydzień 1: Wprowadzenie do psychologii biznesu (7 listopada 2023 r., godz. 17.00 – 20.30)
• Psychologia organizacji: zrozumienie dynamiki i funkcjonowania zespołów.
• Zarządzanie emocjami w pracy: rozpoznawanie i radzenie sobie ze stresem.
• Motywowanie pracowników: techniki stymulowania zaangażowania i efektywności.

Tydzień 2: Komunikacja interpersonalna w biznesie (14 listopada 2023 r., godz. 17.00 – 20.30)
• Skuteczna komunikacja w pracy: aktywne słuchanie, asertywność, wyrażanie opinii.
• Radzenie sobie z konfliktami: techniki rozwiązywania sporów i negocjacji.
• Budowanie pozytywnego wizerunku firmy: rola komunikacji zewnętrznej.

Tydzień 3: Mediacje w biznesie (21 listopada 2023 r., godz. 17.00 – 20.30)
• Co to są mediacje: zasady i etapy procesu mediacyjnego.
• Mediacje w praktyce biznesowej: konflikty między pracownikami, klientami, partnerami.
• Umiejętności mediatora: empatia, neutralność, budowanie porozumienia.

Tydzień 4: Techniki rozwiązywania problemów (28 listopada 2023 r., godz. 17.00 – 20.30)
• Kreatywne myślenie: rozwijanie pomysłów i podejście „out-of-the-box”.
• Analiza sytuacji i podejmowanie trafnych decyzji w warunkach biznesowych.
• Techniki problem-solvingu w zespole: wspólne rozwiązywanie trudności.

Tydzień 5 – WARSZTATY: Budowanie efektywnych zespołów (5 grudnia 2023 r., godz. 17.00 – 20.30)
• Rozwijanie umiejętności przywództwa i motywowania zespołu.
• Budowanie zaufania i współpracy w zespole.
• Identyfikacja mocnych stron i obszarów do poprawy w pracy grupowej.

Tydzień 6 – WARSZTATY: Sztuka prezentacji i negocjacji (12 grudnia 2023 r., godz. 17.00 – 20.30)
• Skuteczne prezentacje biznesowe: techniki publicznego wystąpienia.
• Negocjacje w biznesie: strategie, techniki perswazji, osiąganie porozumień.
• Indywidualne wystąpienia i feedback od trenerów.

➡️ KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

1. Zrozumienie psychologicznych aspektów biznesu: Uczestnicy nabędą wiedzę o psychologicznych mechanizmach działających w organizacjach i zespołach, co pozwoli im lepiej zrozumieć potrzeby i motywacje pracowników.
2. Skuteczna komunikacja interpersonalna: Szkolenie pozwoli uczestnikom nauczyć się skutecznej komunikacji, zarówno wewnątrz zespołu, jak i w kontakcie z klientami i partnerami biznesowymi.
3. Rozwiązywanie konfliktów i mediacje: Uczestnicy zdobędą umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz mediacji, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych sporów i naprawić relacje.
4. Efektywne zarządzanie zespołem: Program pomoże uczestnikom w budowaniu efektywnych zespołów, motywowaniu pracowników i rozwijaniu umiejętności przywództwa.
5. Sztuka prezentacji i negocjacji: Uczestnicy nauczą się skutecznie prezentować swoje pomysły i negocjować, co pozwoli im osiągać lepsze wyniki w sferze biznesowej.
6. Doskonalenie umiejętności osobistych: Szkolenie umożliwi uczestnikom rozwijanie umiejętności interpersonalnych, zarządzania stresem i budowania efektywnych relacji w miejscu pracy.

Szkolenie „Psychologia i Mediacje w Biznesie” będzie stanowić wartościowy wkład w rozwój zawodowy uczestników, pozwalając im lepiej zrozumieć psychologiczne aspekty działania w biznesie oraz zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji, rozwiązywania konfliktów i mediacji. Dzięki temu programowi uczestnicy będą bardziej zaangażowani, skuteczni i zadowoleni z pracy, co pozytywnie wpłynie na efektywność i atmosferę w firmie.

***CERTYFIKAT:
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia „Psychologia i Mediacje w Biznesie”.

➡️ MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje kompleksowe, autorskie materiały szkoleniowe oraz wzory dokumentów.

➡️ ELEKTRONICZNA PLATFORMA:
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje dostęp do elektronicznej platformy zawierającej bazę wiedzy.

➡️ KONSULTACJE POSZKOLENIOWE:
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, również po zakończeniu szkolenia służymy pomocą w rozwiązywaniu ewentualnych problemów praktycznych.

➡️ KOSZT:
2150 zł + VAT (23%) – możliwość płatności w ratach (0%)

❗❗❗ PROMOCYJNA CENA ❗❗❗
1190 zł + VAT (23 %)
– aktualna cena promocyjna

➡️ ZGŁOSZENIA GRUPOWE:
1090 zł + VAT (23%) – przy jednoczesnym zgłoszeniu min. 2 osób

❗RATY 0 % ❗
od 119 zł + VAT (23%) / miesiąc

[Powyższa kwota obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały dydaktyczne, dostęp do elektronicznej platformy, wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia oraz konsultacje poszkoleniowe]

ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA:

można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (u góry strony)

(lub) dokonać zgłoszenia za pośrednictwem poczty e-mail: szkolenia@spcentrum.pl

(lub) dokonać zgłoszenia telefonicznego pod nr tel. 607 254 069 lub 575 478 150

Zgłoszenia przyjmujemy do 6 listopada 2023 r.

! ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Szczegóły

Start:
7 listopada, 2023
Koniec:
12 grudnia, 2023
Szkolenie Category: