Zobacz również aktualne szkolenia zamknięte

Nadchodzące szkolenia otwarte

Ładowanie Szkolenia

« Wszystkie Szkolenia

  • To event minęło.

Zaawansowany Kurs Mediacji Gospodarczej. (ON-LINE)

14 listopada, 202319 grudnia, 2023

🌐 KURS w formie ON-LINE

– ,,na żywo”
– lub możliwość odtworzenia

✅ CERTYFIKAT
🇵🇱 Certyfikat w j. polskim
🇬🇧 Certyfikat w j. angielskim

✅ MEDIACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE

🕘 50 godz. dydaktycznych
24 października – 28 listopada 2023 r. (6 tygodni)

➡️ wykłady

➡️ warsztaty

➡️ indywidualne konsultacje

 

➡️ PROWADZĄCY:

dr r. pr. Grzegorz Frączek (mediator, radca prawny, dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych Uczelni Korczaka)

adw. Maciej Jużków (mediator, adwokat)

r. pr. Michał Galiczak (mediator, radca prawny)

 

ZAJĘCIA WYKŁADOWE:

Zajęcia I
Podstawy prawne prowadzenia mediacji w sprawach gospodarczych. (14 listopada 2023 r. godz. 17.00 – 20.30)
Mediacja w sprawach gospodarczych może być prowadzona na podstawie postanowienia sądu lub umowy o mediację, która może być także zawarta w wyniku złożenia wniosku o przeprowadzenie mediacji i wyrażanie przez drugą stronę zgody na mediację. Zostanie także omówiona możliwość łączenia spraw mediacyjnych (tzw. kumulacja podstaw prowadzenia mediacji), tj. dopuszczalność jednoczesnego prowadzenia postępowania mediacyjnego zarówno na podstawie postanowienia sądu, jaki i na podstawie umowy o mediację.

Zajęcia II
Negocjacje biznesowe – zagadnienia praktyczne. (21 listopada 2023 r. godz. 17.00 – 20.30)
Znajomość zasad oraz technik negocjacji jest bardzo ważna w praktyce mediacyjnej. Pomiędzy stronami mediacji gospodarczych toczy się proces negocjacji. Mediator obserwując ten proces, może także pomóc stronom we wzajemnych negocjacjach. Ponadto, strony toczą liczne negocjacje między sobą w ramach trwania całego postępowania mediacyjnego. Strony kontaktują się ze sobą za pośrednictwem telefonów, poczty elektronicznej czy też w innej formie. W celu lepszego rozumienia działania stron, warto zapoznać się z najważniejszymi elementami procesu negocjacji.

Zajęcia III
Mediacje w sprawach gospodarczych – rodzaje sporów oraz regulacje prawne. (28 listopada 2023 r. godz. 17.00 – 20.30)
Mediacja może być prowadzona we wszystkich sprawach gospodarczych, w których możliwe jest zawarcie ugody (art. 10 k.p.c.). Sprawami gospodarczymi są sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej oraz sprawy ze stosunku spółki, a także dotyczące podmiotów w restrukturyzacji lub upadłości. Mogą to być sprawy związane w wykonywaniem robót budowalnych, usług transportowych, projektów informatycznych oraz inne sprawy związane ze świadczeniem usług.

Zajęcia IV
Rola Mediatora w sprawach gospodarczych. (5 grudnia 2023 r. godz. 17.00 – 20.30)
Zgodnie z przepisem art. 1833a k.p.c., Mediator może nie tylko wspierać strony w zakresie formułowania rozwiązań, ale może także na zgodny wniosek stron wskazać sposoby rozwiązania sporu, które nie są dla stron wiążące. Strony mediacji gospodarczej bardzo często potrzebują fachowego doradztwa ze strony mediatora. W ramach rozmów mediacyjnych dokonuje się szeregu analiz i symulacji sposobów rozwiązania sporu. Jednak ważną kwestią jest to, że w związku z obowiązującą zasadą bezstronności, mediator może prezentować stronom tylko takie opcje rozwiązań sporu, które są korzystne dla obu stron.

Zajęcia V
Techniki i strategie mediacyjne. (12 grudnia 2023 r. godz. 17.00 – 20.30)
Wybór odpowiedniej strategii prowadzenia mediacji oraz stosowanie technik mediacyjnych jest kluczowe dla powodzenia mediacji w sprawach gospodarczych. Istnieją dwie zasadnicze strategie prowadzenia mediacji (mediacja facylitatywna oraz ewaluatywna) oraz wiele technik mediacyjnych. W tej części szkolenia zostaną zaprezentowane zostaną elementy warsztatu pracy mediatora w sprawach gospodarczych.

Zajęcia VI
Ugody w sprawach gospodarczych. (19 grudnia 2023 r. godz. 17.00 – 20.30)
W przypadku, gdy strony osiągną porozumienie zostaje zawarta ugoda przed mediatorem. Kwestią zasadniczą jest ustalenie jakie postanowienia będą dopuszczalne w ugodzie mediacyjnej. Sąd bowiem nie zatwierdza każdej ugody, a tylko tę, która jest zgodna z prawem, nie zmierza do obejścia prawa, jest zgodna z zasadami współżycia społecznego oraz jest zrozumiała oraz nie zawiera sprzeczności. W ramach tej części szkolenia szczegółowo zostanie omówiona kwestia dopuszczalności określonych postanowień ugód w sprawach gospodarczych,

+ SPECJALISTYCZNE WARSZTATY MEDIACJYJNE (w ustalonych terminach).
W ramach szkolenia odbędą się specjalistyczne warsztaty mediacyjne – symulacje mediacji. W ramach szkolenia, każdy Uczestnik będzie miał możliwość wystąpienia w roli mediatora w sprawach rodzinnych. Taka formuła nie tylko pozwala na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, ale przede wszystkim daje możliwość przećwiczenia warsztatu pracy mediatora.

***CERTYFIKAT:
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia Zaawansowanego Kursu Mediacji Gospodarczej – w j. polskim oraz w j. angielskim.

➡️ MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje kompleksowe, autorskie materiały szkoleniowe oraz wzory dokumentów sporządzanych w mediacji.

➡️ ELEKTRONICZNA PLATFORMA MEDIACYJNA:
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje dostęp do elektronicznej platformy zawierającej bazę wiedzy z zakresu mediacji, w tym przepisów prawa, wzory dokumentów mediacyjnych i ugód.

➡️ KONSULTACJE POSZKOLENIOWE:
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, również po zakończeniu szkolenia służymy pomocą w rozwiązywaniu ewentualnych problemów praktycznych, które mogą powstać przy prowadzeniu mediacji.

➡️ KOSZT:
1890 zł + VAT (23%) – możliwość płatności w ratach (0%)

❗❗❗ PROMOCYJNA CENA ❗❗❗
1190 zł + VAT (23 %)

– aktualna cena promocyjna

❗RATY 0 % ❗
od 119 zł + VAT (23%) / miesiąc

ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA:

można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (u góry strony)

(lub) dokonać zgłoszenia za pośrednictwem poczty e-mail: szkolenia@spcentrum.pl

(lub) dokonać zgłoszenia telefonicznego pod nr tel. 607 254 069 lub 575 478 150

Zgłoszenia przyjmujemy do 13 listopada 2023 r.

! ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Szczegóły

Start:
14 listopada, 2023
Koniec:
19 grudnia, 2023
Szkolenie Category: