Zobacz również aktualne szkolenia zamknięte

Nadchodzące szkolenia otwarte

Ładowanie Szkolenia

« Wszystkie Szkolenia

  • To event minęło.

Zaawansowany Kurs Mediacji Rodzinnej. (ON-LINE)

15 listopada, 202320 grudnia, 2023

🌍 kurs w formie ON-LINE
– ,,na żywo”
– lub możliwość odtworzenia

🕘 TERMIN:
15 listopada – 20 grudnia 2023 r. (6 tygodni)

– wykłady
– warsztaty
– praca na platformie szkoleniowej

✅ MEDIACJE W PRAKTYCE

✅ CERTYFIKAT

 

➡️ PROWADZĄCY:

dr r. pr. Grzegorz Frączek (mediator, radca prawny, dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych Uczelni Korczaka)

r. pr. Joanna Kozioł-Marek (mediator, radca prawny)

r. pr. Michał Galiczak (mediator, radca prawny)

 

W ramach kursu odbywają się zajęcia wykładowe, warsztatowe oraz zajęcia na platformie internetowej.

ZAJĘCIA WYKŁADOWE:

I – Mediacja w sprawie o ustalenie, obniżenie oraz podwyższenie alimentów. (15 listopada 2023 r., godz. 17.00 – 20.30)
Zasadą jest, że rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. W sytuacji, gdy dziecko nie jest jeszcze pełnoletnie – jest reprezentowane w mediacji przez jednego z rodziców. Po uzyskaniu pełnoletności – występuje samodzielnie. W ramach prowadzonej mediacji, mediator powinien pomóc uczestnikom mediacji w ustaleniu zakresu świadczenia alimentacyjnego, mając na względzie jego zależność od usprawiedliwionych potrzeb dziecka i zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Prowadząc mediacje dotyczącą alimentów dobrą praktyką jest stosowanie narzędzi tabelarycznych pozwalających na wizualizację potrzeb małoletniego. W ramach zajęć zostaną przedstawione praktyczne rozwiązania, które będą pomocne w przezwyciężaniu impasów mediacyjnych związanych z aktualnymi mocami zarobkowymi zobowiązanego oraz zakresem świadczeń alimentacyjnych.

 

II – Prawo rodzinne dla mediatorów. (22 listopada 2023 r., godz. 17.00 – 20.30)
Znajomość regulacji prawnych dotyczących kwestii kontaktów rodziców z dzieckiem, alimentów na rzecz dziecka czy też sposobów wykonywania władzy rodzicielskiej jest bardzo ważna w praktyce mediatorów rodzinnych. W przypadku mediacji ze skierowania sądu mediator musi poruszać się w zakresie przedmiotu sporu wyznaczonym przez sąd, natomiast w przypadku mediacji umownej – mediator wspólnie ze stronami określa zakres przedmiotu sporu. Stąd bierze się podział mediacji rodzinnych na mediacje o ustalenie kontaktów z dzieckiem, o alimenty czy też o rozwód lub o separację.

 

 III – Mediacja w sprawie o rozwód i o separację. (29 listopada 2023 r., godz. 17.00 – 20.30)
Celem mediacji o rozwód lub o separację jest albo pojednanie małżonków albo ustalenie kwestii tzw. okołorozwodowych. W praktyce rodzi się pytanie czy mediator samodzielnie rozpoczyna próbę pojednania strony, czy też w tym zakresie może zalecić stronom skorzystanie z usług terapeuty par. W przypadku zastosowania tego drugiego rozwiązania, ważna będzie kwestia ewentualnej współpracy pomiędzy mediatorem o terapeutą par. W ramach tej części szkolenia zostaną omówione zasady takiej współpracy. Jeśli chodzi natomiast o kwestie tzw. okołorozwodowe to obejmują one kontakty z dzieckiem, alimenty na rzecz dziecka oraz sposób wykonywania władzy rodzicielskiej. W przypadku wypracowania przez strony porozumienia w tym zakresie, strony wnioskują do sądu o uwzględnienie treści porozumienia w treści wyroku sądu orzekającego rozwód.

 

IV – Mediacja w sprawach o ustalenie i zmianę kontaktów z małoletnim. (6 grudnia 2023 r., godz. 17.00 – 20.30)
Sprawa o ustalenie lub o zmianę kontaktów może być prowadzona zarówno na podstawie postanowienia sądu, jaki umowy o mediację. W ramach postępowania mediacyjnego strony mogą wypracować porozumienie w przedmiocie kontaktów z dzieckiem w zakresie dni powszednich, weekendów, ferii zimowych, wakacji, świąt oraz innych szczególnych dni w roku. W ramach zajęć, Uczestnicy zostaną zapoznani z technikami oraz strategiami mediacyjnymi pomagającymi w doprowadzeniu do ugody mediacyjnej. Zostaną także omówione tzw. impasy mediacyjne (sytuacje blokujące) jakie najczęściej występują w tym rodzaju mediacji.

 

 V – Rodzicielski Plan Wychowawczy. (13 grudnia 2023 r., godz. 17.00 – 20.30)
Zgodnie z przepisem art. 58 § 1 k.r.o., sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. W związku z tym, rodzice mają możliwość opracowania tzw. rodzicielskiego planu wychowawczego, w którym można zawrzeć postanowienia dotyczące sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem oraz alimentów na rzecz dziecka. Rodzice mogą opracować Rodzicielski Plan Wychowawczy w obecności mediatora. Następnie taki plan, może zostać dołączony od pozwu o rozwód lub istnieje możliwość jego wniesienia na dowolnym etapie sprawy o rozwód.

 

VI – Ugody w sprawach rodzinnych – dopuszczalność. (20 grudnia 2023 r. , godz. 17.00 – 20.30)
W przypadku, gdy strony osiągną porozumienie zostaje zawarta ugoda przed mediatorem. Zgodnie z przepisem art. 18315 § 1 k.p.c., ugoda zwarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu moc prawą ugody zwartej przed sądem. Kwestią zasadniczą jest ustalenie jakie postanowienia będą dopuszczalne w ugodzie mediacyjnej. Sąd bowiem nie zatwierdza każdej ugody, a tylko tę, która jest zgodna z prawem, nie zmierza do obejścia prawa, jest zgodna z zasadami współżycia społecznego oraz jest zrozumiała oraz nie zawiera sprzeczności. W ramach tej części szkolenia szczegółowo zostanie omówiona kwestia dopuszczalności określonych postanowień ugód w sprawach rodzinnych.

 

+ SPECJALISTYCZNE WARSZTATY MEDIACJYJNE (w ustalonych terminach).
W ramach szkolenia odbędą się specjalistyczne warsztaty mediacyjne – symulacje mediacji. W ramach szkolenia, każdy Uczestnik będzie miał możliwość wystąpienia w roli mediatora w sprawach rodzinnych. Taka formuła nie tylko pozwala na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, ale przede wszystkim daje możliwość przećwiczenia warsztatu pracy mediatora.

***CERTYFIKAT:
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia Zaawansowanego Kursu Mediacji Rodzinnej.

➡️ MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje kompleksowe, autorskie materiały szkoleniowe oraz wzory dokumentów sporządzanych w mediacji.

➡️ ELEKTRONICZNA PLATFORMA MEDIACYJNA:
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje dostęp do elektronicznej platformy zawierającej bazę wiedzy z zakresu mediacji, w tym przepisów prawa, wzory dokumentów mediacyjnych i ugód.

➡️ KONSULTACJE POSZKOLENIOWE:
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, również po zakończeniu szkolenia służymy pomocą w rozwiązywaniu ewentualnych problemów praktycznych, które mogą powstać przy prowadzeniu mediacji.

➡️ KOSZT:
2000 zł + VAT (23%) – możliwość płatności w ratach (0%)

❗❗❗ PROMOCYJNA CENA ❗❗❗
990 zł + VAT (23 %)
– aktualna cena promocyjna

➡️ ZGŁOSZENIA GRUPOWE:
950 zł + VAT (23%) – przy jednoczesnym zgłoszeniu min. 2 osób

❗RATY 0 % ❗
od 99 zł + VAT (23%) / miesiąc

[Powyższa kwota obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały dydaktyczne, dostęp do elektronicznej platformy mediacyjnej, wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia oraz konsultacje poszkoleniowe]

ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA:

można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (u góry strony)

(lub) dokonać zgłoszenia za pośrednictwem poczty e-mail: szkolenia@spcentrum.pl

(lub) dokonać zgłoszenia telefonicznego pod nr tel. 607 254 069 lub 575 478 150

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 listopada 2023 r.

! ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Szczegóły

Start:
15 listopada, 2023
Koniec:
20 grudnia, 2023
Szkolenie Category: